Poděkování

08.07.2022

Pokud chcete cokoliv řešit nebo hodnotit, cokoliv uspořádat, cokoliv zorganizovat nebo třeba jenom dosáhnout pochopení, je nutná výměna názorů, je nutná komunikace.


Jinými slovy je tedy nutné se zpravidla před jakýmkoliv rozhodnutím nebo jednáním seznámit s názory druhých. Je také správné si problém dopředu nastudovat a případně se osobně potkat a věci si vysvětlit a probrat. Znalost argumentace, podkladů a výsledků práce je totiž důležitá a zásadní pro hodnocení a tvorbu názoru na dotčenou osobu nebo připravovaný projekt.

I proto považuji za jednu ze základních povinností politika se uceleně a pravidelně vyjadřovat k důležitým tématům a transparentně a přehledně informovat o svých názorech. Zároveň si však dovoluji zmínit, že nastávají i situace, kdy není v silách politika například odpovídat jednotlivě na stovky emailů nebo telefonátů. Znamenalo by to totiž, že by musel zcela rezignovat na jakoukoliv svoji další práci. Také proto bývá pro mě případná možnost reagovat na problém, událost či situaci komplexním článkem velmi vítaná.

Samozřejmě platí, že současná úroveň technologií dává politikovi možnost se široce prezentovat na sociálních sítích. Přesto osobně stále považuji klasická tištěná média za nenahraditelná. Nevím, jak to máte Vy, ale já, pokud pominu blogy, si totiž pořád myslím, že sociální sítě nejsou ideální platformou pro vyjádření názoru nebo sdělení ve formě delšího promyšleného a argumenty podloženého textu.

Na papíru napsaný text je mi pořád příjemnější a také mi zůstal asi ještě ze studií zvyk si v článcích podtrhávat, opakovaně se k nim vracet, nebo si na okraj připisovat poznámky nebo odkazy. Jsem proto vždy rád za možnost číst tištěné texty a také zároveň psát texty například ve formě komentářů či jiných vyjádření nebo poskytovat rozhovory, které následně vycházejí v tištěné podobě.

Napsat každých 14 dní do Jihlavských listů článek, který informuje o mé práci a mých názorech, proto pro mě je nebo dneškem počínaje vlastně byla příležitost, jak dostát svým povinnostem politika. Děkuji za ni a zároveň chápu, že v době předvolební – na konci září budou komunální a senátní volby – je nutné udělat vše proto, aby nikdo nebyl v možnosti prezentace v médiích zvýhodněn. Proto se nyní všem čtenářům mých pravidelných článků omlouvám, ale po dohodě s redakcí nyní pravidelné poskytování článků Jihlavským listům jako předseda Senátu přerušuji a budoucnost ukáže, zda se s nimi na stránkách Jihlavských listů třeba znovu setkáme.

Samozřejmě se sdělováním svých názorů a vyjádření nepřestanu. Kromě různých vyjádření v médiích a případné inzerce jsou dlouhodobými spolehlivými zdroji má webová stránka www.vystrcil.cz a facebookový profil @milosvystrcil.

Na závěr děkuji všem čtenářům za zájem a celou řadu reakcí, které jsem za dobu psaní mých pravidelných článků do Jihlavských listů obdržel. Naprostá většina reakcí čtenářek a čtenářů byla poučných a povzbudivých. Velmi si toho vážím.

 

Zveřejněno 28. 6. 2022 v Jihlavských listech.

Přílohy