Autorský zákon

09.03.2017

Praha, 5. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 55)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:35:38 - 12:37:02:

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, jenom stručná rekapitulace.

Věta ze zprávy našeho legislativního odboru, mimochodem nevyvrácená, představiteli Ministerstva kultury výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. ?Zákon je protkán řadou nepřesností, nejasností a chyb.? Moje účast na setkání zástupců autorů a případně těch, co mají ve svých provozovnách umístěna různá zařízení, ze kterých se platí, jednoznačně rozdílné názory, chaos a neshoda. Současné jednání tady v Senátu a návrhy vystupujících: ?protichůdné, neshoda.? Dopis Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Rafaje: ?Nechceme, špatně, takhle to nejde. Prosím, abychom hlasovali pro zamítnutí tohoto zákona. Nic jiného nemá logiku.?