Energetický zákon

09.06.2011

Praha, 9. schůze Senátu, čas 15:45:50 - 15:46:48


Praha, 9. schůze Senátu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tisk č. 98)

čas 15:45:50 - 15:46:48:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, jenom velmi stručně, aby to zaznělo i tady na plénu. V § 92 energetického zákona v čl. 2 došlo v Poslanecké sněmovně ke změně, která znamená dvě možnosti. První je, že územních inspektorátů by mohlo být méně než je krajů, což si myslím, že je naprosto v pořádku. A druhá, ta podle mě úplně v pořádku není, že by územní pracoviště inspektorátů Státní energetické inspekce mohlo být třeba klidně i v Kotěhůlkách, kdyby tak chtěl ústřední ředitel. Já nebudu dávat pozměňovací návrh, jenom bych poprosil pana ministra, aby tady řekl veřejně to, co říkal mně osobně. A to, že se bude rozhodně zasazovat o to, kdyby někde byl zřizován územní inspektorát, že to bude ve městě, kde funguje krajský úřad, nebo které je také sídlem krajského úřadu. Děkuji.

Přílohy