Informace vlády ČR o pozicích vlády na jednání Evropské Rady

06.10.2011

Praha, 12. schůze Senátu


Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané dne 17. října 2011

čas 15:09:05 - 15:11:18:

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Já budu velmi stručný, ale přesto si myslím, že řeknu ještě jednu věc, která tady ještě nezazněla. V říjnu roku 2009 hlavy evropských států slíbily České republice, že při změně Lisabonské smlouvy ČR bude přiřazena ke státům, na které se vztahuje tzv. protokol 30. Ty státy jsou dva. Je to dosud Velká Británie a Polsko. To je ta výjimka, která nemá žádný význam, proto si ji zřejmě Polsko a Velká Británie vyjednaly, a proto chtěly, aby byla součástí Lisabonské smlouvy.

My bychom měli být státem třetím, pokud budeme schopni toho dosáhnout a nebudeme sami sobě házet klacky pod nohy. To, čeho se výjimka týká, když to řeknu velmi jednoduše, je to, aby evropské právo, Listina základních práv Evropské unie nebyla nadřazena naším právním předpisům a zvyklostem. Ať jste tady k tomu mluvil kdokoliv z vás, tak jste nepopírali, že tomu tak je. A pokud my dneska k té výjimce nepřistoupíme, pokud se jí vzdáme, tak se také vzdáme části své svobody, části schopnosti a pravomoci sami o sobě rozhodovat. Nebude to nijak jinak. Takže poprosím, to také berte v úvahu.

Přílohy