Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské Rady

26.01.2011

Praha, 4. schůze Senátu, čas 16:07:29 - 16:08:47 a 16:10:42 - 16:13:48


Praha, 4. schůze Senátu
 

čas 16:07:29 - 16:08:47:

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Já si dovolím prostřednictvím paní předsedající reagovat na svoji předřečnici jenom faktickou poznámkou.

Já upozorňuji, že výbor pro evropské záležitosti a výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí naprosto standardně pozice vlády k EU 2020 5. kohezní zprávě vůči dalším věcem projednává, přijímá k tomu stanoviska dokonce málem jednohlasně, a my tady voláme po nějakém dalším projednávání a dalším věcem s tím spojeným. Já tomu úplně nerozumím, ale myslím si, že by to bylo docela plýtvání našimi silami a všemi dalšími věcmi, protože všechno – ne všechno, to se omlouvám, ale 2020 a stanovisko, pozice vlády, případně stanovisko a pozice vlády k 5. kohezní zprávě, která se přímo dotýká i dalšího plánovacího období – mimochodem je to období 2014 – 2020, ne 2013, tak jsme projednávali a na výborech normálně i schvalovali, takže to je moje faktická poznámka, než bude reagovat pan ministr.

čas 16:10:42 - 16:13:48:

Vážená paní předsedající, a prostřednictvím paní předsedající, vážená paní místopředsedkyně. Já jednak děkuji za vysvětlení a jednak ještě k tomu dodám jednu věc. Není tomu tak, že by se v současné době Vláda ČR nějakým způsobem zavázala na příklad k plnění strategie 2020. Mimochodem hlavní cíle strategie 2020 jsou tři. První je růst soudržnosti, druhý je růst inkluze a třetí je tzv. inteligentní růst. A tyto věci se potom mají řešit a měřit pomocí pěti parametrů. Dneska ani Evropská komise neví, jakým způsobem ty parametry budou vyhodnocovány, jestli to bude průměr za celou Evropskou unii, a ty státy se v různých parametrech budou různě zlepšovat, protože není úplně jasné, jestli všechny státy mohou dosáhnout např. rychle toho, aby měly – teď si to číslo přesně nepamatuji – ale tuším 75 % zaměstnaných ve věku 20 – 64 roků apod.

A protože toto není jasné dneska ani na úrovni Evropské unie, tak se nemohla ze své pozice vláda zavázat k nějakým přesným věcem. To je opravdu na vysvětlení. Ta proklamatika je velmi komplikovaná a z mého pohledu – a vím, že jsem koaliční poslanec, byť jsem senátor, pardon, myslím si poměrně velmi kritický – myslím si, že vláda se chová velmi rozumně a dělá všechno pro to, abychom pozice nezaujímali příliš brzy, neboť teprve čas ukazuje, co je a co není možné. A na druhé straně, aby ta naše pozice byla co možná nejlepší. Protože - o co vlastně jde? Vždycky jenom o peníze.

A není dneska jasné, jakým způsobem a kolik peněz bude v rámci finančního rámce na roky 2014 – 2020 uvolněno. Teoreticky by to mohlo být za Českou republiku 400 – 500 miliard korun. A do jaké míry a jakým způsobem k tomu přistoupíme, je věc, kterou není dobré odkrývat dopředu a není dobré přesně říkat, jak to bude, protože v tom okamžiku se stává z hlediska vyjednávání slabším partnerem. Takže já bych prosil – a tím nejsem a nechci být v žádném konfliktu s kýmkoli jiným, abychom v této chvíli vládu bedlivě sledovali, což činíme, ale zároveň ten manévrovací prostor příliš nesvazovali. Je to v našem společném zájmu a já velmi prosím, abychom tímto způsobem společně postupovali a souhlasím s tím, že to rozhodnutí a vyjednávání bude probíhat a týká se samozřejmě delší doby než jedno volební období. Děkuji za pozornost.

Přílohy