Miloš Vystrčil: Projev na XXIII. kongresu ODS

04.11.2012


Projev na XXIII. kongresu ODS 3. listopadu 2012

Vážený pane předsedo, vážená paní předsedající, dámy a pánové,

naše moc je oslabená, naše vize nezřetelná, naše vůle není jednotná a naše odvaha je nahlodaná. Ztrácíme důvěryhodnost.

Tato slova nejsou jenom začátkem mého dnešního projevu, ale i citací úryvku z mého projevu na kongresu ODS před 4 roky v roce 2008. Dnes je, bohužel, důvěryhodnost hlavním tématem našeho kongresu.

Petr Nečas ve svém úvodním projevu řekl, že v ODS musejí důvěryhodní „nahoru“ a nedůvěryhodní „dolů“ a sklidil velký potlesk. O důvěryhodnosti mluvili a budou mluvit i mnozí další. Je však zajímavé, že zatím nemluvíme příliš o tom, na základě jakých kritérií by se měla důvěryhodnost představitelů a reprezentantů ODS posuzovat.

Jak se to vlastně pozná, kdo je a kdo není v ODS nebo pro ODS důvěryhodný?

Je důvěryhodnost politika ODS dána hloubkou znalostí a četností memorování našich idejí? Nebo je důvěryhodnost politika ODS dána počty získaných hlasů z hlasování různých stranických grémií či členských schůzek a schůzí? Asi se shodneme, že obojí je důležité. Přesto jsem přesvědčen, že mnohem důležitější je něco jiného.

Jsem přesvědčen, že skutečným, nezpochybnitelným a zásadním projevem důvěryhodnosti představitele – politika ODS je jeho kredit a úspěch u našich voličů a s tím spojený respekt vůči němu.

Pokud tuto tezi – toto kritérium důvěryhodnosti přijmeme jako hlavní, pak se přímo vnucuje otázka, zda se podle tohoto nejdůležitějšího kritéria důvěryhodnosti chováme.

Osobně jsem přesvědčen, že již dlouhodobě naše voliče a jejich názory nerespektujeme.

Několik příkladů:

1. Do kandidátek ODS nemá volič co mluvit a jeho názor není třeba brát v úvahu. (V ODS se vyskytuje názor, že kandidátku do voleb zásadně určují příslušní členové ODS a volič do toho nemá co mluvit, …)

2. Důvěryhodnost a odborná kvalita politika – rozumějme, důvěra našich voličů v politika není při řešení personálních problémů důležitá. Důležitější je vůle a věrnost k němu přidružené a jemu věrné členské základny. (Při jmenování do různých funkcí má někdy významnější roli stranický vliv a ne důvěryhodnost a odborná kvalita.)

3. S voličem se není třeba bavit a cokoliv mu vysvětlovat. Je přece jeho povinností vše pochopit. (Zvyšování daní, centralizace úřadů práce, zvyšování byrokracie, …)

4. To co chceme po voličích, sami neděláme – zbytnělá Výkonná rada, nerozdělené kompetence místopředsedů, nevysvětlování. (Úřad ODS funguje často hůře než státní a jiné úřady …)

K tomu všemu si ještě dovolím jednu poznámku. Chtěl bych vzkázat našemu bývalému předsedovi Mirku Topolánkovi, že mu již nevěřím. Je mi to líto, asi jsem toho s ním příliš zažil a rozdíly mezi jeho slovy a činy jsou pro mě již příliš velké.

Na závěr něco optimistického. Naše cesta z krize je velmi jednoduchá. Stačí, abychom svá slova nejlépe již na tomto kongresu začali proměňovat v činy.

Zvolme Petra Nečase předsedou a každý den mu připomínejme slova z jeho projevu a za rok proveďme důslednou kontrolu.

Zvolme důvěryhodné místopředsedy s kreditem u našich voličů a určenými kompetencemi. Nalezněme již při hlasování na kongresu odvahu se postavit těmto kritériím důvěryhodnosti odporujícím domluvám a dohodám.

Dejme jasně najevo, jak současnou situaci v poslaneckém klubu ODS vnímáme. Je naší povinností si i v této věci nastavit jasné zrcadlo. Padni komu padni.

Snižme počet členů zbytnělé Výkonné rady. A hlavně naslouchejme, vraťme se k dialogu se členskou základnou a především s voličem.

Mějte se pěkně a hodně síly!

Miloš Vystrčil
Senátor, místopředseda OS ODS Jihlava

 

Přílohy