Návrh na zkrácení lhůty pro projednávání - vstup Finska a Švédska do NATO

27.07.2022

Praha, 27. schůze Senátu


Návrh na zkrácení lhůty pro projednání vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Finské republiky k Severoatlantické smlouvě podepsaný 5. července 2022 v Bruselu /senátní tisk č. 287/ a vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Švédského království k Severoatlantické smlouvě podepsaný 5. července 2022 v Bruselu /senátní tisk č. 288/ ve výborech Senátu

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:39:26 - 13:40:25:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, z důvodu toho, abychom nezdržovali možný vstup, možné schválení vstupu oběma komorami PČR Švédska a Finska do NATO, tak si dovoluji navrhnout, abychom zkrátili lhůtu pro projednání vládního návrhu, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Finské republiky k Severoatlantické smlouvě podepsaný 5. července 2022 v Bruselu, je to senátní tisk č. 287, a vládního návrhu, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Švédského království k Severoatlantické smlouvě podepsaný 5. července 2022 v Bruselu, je to senátní tisk č. 288, ve výborech Senátu, a to do 9. srpna, což nám umožní projednat obě tyto mezinárodní smlouvy na schůzi Senátu následující den, tedy 10. srpna. Děkuji.