Návrh na zpětvzetí senátního návrhu zákona o pojišťovnictví

21.06.2013

Praha, 11. schůze Senátu


Návrh na zpětvzetí senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk č. 758/

čas 12:36:26 - 12:37:08:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jak jsem říkal v úvodu této dnešní schůze, je tady návrh na zpětvzetí senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009, o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk číslo 758. Vy jste všichni mezi tím obdrželi návrh usnesení, které jsem četl. Návrh obsahuje i odůvodnění, které ve stručnosti říká, že důvod návrhu na zpětvzetí spočívá v tom, že již jiný zákon problém vyřešil. Děkuji za pozornost.

Přílohy