Návrh na zřízení Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv a stanovení počtu jejích členů

13.06.2019

Praha, 9. schůze Senátu


Návrh na zřízení Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv a stanovení počtu jejích členů

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 09:33:15 - 09:34:43:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jak řekl pan předsedající, máte před sebou návrh na zřízení Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv a stanovení počtu jejích členů.

Zároveň k tomu návrhu usnesení máte ještě přílohu, kde jsou zmíněny a sumarizovány základní úkoly Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv, aniž bych chtěl ty další věci nějak prodlužovat, tak přesto takové dvě nebo tři poznámky. První poznámkou je, že komise je dočasná, druhou poznámkou je, že komise by neměla, pokud ji schválíme, být komisí vyšetřovací, ale komisí, která bude sumarizovat veškeré dostupné informace, s tím, že v případě prvního návrhu auditního zprávu ty informace k dispozici dneska jsou, v případě té druhé auditní zprávy, tzv. zemědělské, se ukáže, zda k dispozici budou či nebudou. Komise by měla skončit svoji činnost nejpozději 31. ledna 2020, s tím, že samozřejmě je pravomocí Senátu, pokud bude mít pocit, že naplnila své úkoly dříve, případně ukončit její činnost dříve.

Tolik asi v tuto chvíli na úvod, ode mě všechno. Děkuji.