Návrh nařízení o zřízení programu na podporu reforem

20.12.2018

Praha, 4. schůze Senátu


Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem (Tisk EU č. N 159/11)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:04:26 - 10:05:27:

Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, já mám jenom jeden dotaz, jestli pan premiér může říct, jaké konkrétní návrhy k tomu nařízení chystá vláda, na ty změny, protože v podstatě se zase ve většině věcí shodujeme, pokud třeba mám být konkrétní, tak jestli budeme navrhovat např. změnu toho poměru těch prostředků, které jsou vynakládány na technickou kontrolu na úkor těch, co jsou vynakládány na provádění reforem atd. Tam je 22 mld. eur na provádění reforem a 840 mil. eur na technickou podporu, což je nesmysl, protože potřebujeme hlavně ty peníze na tu technickou podporu, a tak se ptám, jaký je návrh ČR, kde se to zmiňuje, protože zase je ve shodě stanovisko Senátu navrhované, to je ta římská III., podporuje, s tím stanoviskem vlády, tak se ptám, s čím tedy naše vláda půjde, resp. náš zástupce, který vyjednává podobu definitivní toho nařízení, protože to je návrh nařízení, do té debaty, zda máme nějaké spojence.