Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu

25.04.2018

Praha, 14. schůze Senátu


(Tisk EU č. N 093/11)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:21:27 - 16:22:05:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Já jenom k tomuto bodu dvě poznámky, spíše proto, aby to tady zaznělo. První je, že nemůže dojít ke schválení vzniku toho měnového fondu, pokud s tím nebude souhlasit ČR, resp. na Radě premiérů pan premiér, to znamená, máme to ve svých rukou. A ta druhá je procedurální, jestli bychom v rámci hlasování o usnesení nemohli hlasovat o bodech I., II. a III.