Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

22.07.2021

Praha, 14. schůze Senátu


(Tisk č. 127)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 14:38:31 - 14:41:26:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vy jste se v tisku č. 127 již mohli seznámit s usnesením podvýboru organizačního výboru pro státní vyznamenání k návrhu na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání, které následně schválil i organizační výbor, který souhlasil s návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání pro řádový den 28. října 2021, tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení, které máte k dispozici. Doporučuje Parlamentu ČR schválit a předložit prezidentu republiky podle § 8, zákona č. 157/1994 Sb., O státních vyznamenáních, návrh na udělení státních vyznamenání pro řádový den 28. října 2021, uvedené v příloze tohoto usnesení. A pověřil mě a případně pana místopředsedu Senátu Jiřího Růžičku jako náhradníka odůvodnit toto usnesení na plénu Senátu, což dnes činím. Je tomu tak, že návrhy na udělení či propůjčení vyznamenání se týkají Řádu Bílého lva a Řádu Tomáše Garrigua Masaryka, Medaile Za hrdinství a Medaile Za zásluhy. Ta jména máte k dispozici a jsou i veřejná. Protože je máte tady uvedeny, tak si nemyslím, že je nutné je citovat.

Zase na druhé straně, aby to pro veřejnost bylo jednodušší a nemusela si to dohledávat, tak to nakonec učiním. Na Řád Bílého lva jsou navrženi Alfred Duff Cooper, generál Alexandr Hess, generálmajor Karel Lukáš a Františka Plamínková, z nichž jsou všichni vlastně navrženi In memoriam. Na Řád Tomáše Garrigua Masaryka Robert Klein, na Medaili Za hrdinství vrchní strážmistr Silvestr Kmínek, podplukovník František Štamprecht a na Medaili Za zásluhy brigádní generál Ing. Karel Blahna, Josef Hadinec a Jaroslav Janda, plukovník Jan Horal, doktorka Jana Horváthová, profesor Bohumír Janský, doktor Jan Kuks a Jiřina Uherková.

Popisy jejich činnosti, která vedla k těm návrhům, jsou potom k dispozici v dalších materiálech. Tolik k obsahu toho materiálu. Ještě technicky, abych nemusel vystupovat dvakrát. Jednací řád předpokládá, že budeme hlasovat veřejně o všech najednou. Pokud by si někdo představoval, že si máme počínat jiným způsobem, je to samozřejmě možné, ale je potřeba, aby to v rozpravě navrhl. Děkuji.

Přílohy