Návrh usnesení Senátu k příležitosti návštěvy předsedy Legislativního dvora Čínské republiky (Taiwanu)

20.07.2022

Praha, 27. schůze Senátu


Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:13:38 - 13:17:35:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Já tedy jednak chci ještě jednou poděkovat za to, jakým způsobem řešíme otázku Tchaj-wanu a otázku spolupráce. Zároveň si myslím, že to je skutečně tak, je to velká zásluha českého Senátu, že postupně dochází k tomu, že stále více zemí, nejen v Evropě, dnes vnímá Tchaj-wan jako demokratickou a svobodnou zemi, se kterou je třeba komunikovat, navazovat naprosto standardní vztahy, obchodovat s ní tak, že je to země, která má svého premiéra, svého prezidenta, svůj parlament. Všechny tyto kroky, které jsme minimálně zčásti spustili, mají svou dynamiku, řekl bych, že i to, jakým způsobem se k tomu další země připojují, ukazuje, že jsme v těchto věcech úspěšní. Potom je velmi důležité, abychom na té cestě šli tou správnou rychlostí, abychom ty věci si všechny dobře promýšleli, neboť je nutné neustále být dobře argumentačně vybaven, být připraven na všechny protiútoky, které nastávají a už nastaly.

Další krok, který zřejmě zástupci PČR učiní, jak jsem si teď měl možnost přečíst, bude, že se chystá na Tchaj-wan, na návštěvu Tchaj-wanu, paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, paní Markéta Pekarová Adamová, jak jsem si teď měl možnost přečíst, že to sdělila na tiskové konferenci. Říkám to proto, že si myslím, že i díky našemu zahraničnímu výboru a tomu, jak se o tom bavíme, se nám velmi dobře daří, těmi postupnými kroky se dostávat tam, kam se dostat chceme. Teď se dostávám i k tomu, na co upozorňoval jak pan předseda zahraničního výboru Pavel Fischer, tak Tomáš Jirsa, jak tedy s tou částí usnesení I. Pro to usnesení já budu hlasovat, ať tam ta podoba toho usnesení zůstane tak, jak je tam navržená, nebo se třeba mírně pozmění, za sebe jenom tady řeknu, abyste to věděli a znali můj názor, pokud vám to k něčemu pomůže, budu rád, že bych spíš uvítal k tomu, aby ta věta, ta I., končila tím, že by tam bylo napsáno: Hraje nezastupitelnou roli při budování vzájemně výhodných vztahů mezi, a zase znova zopakovat, ČR a Tchaj-wanem. Myslím si, že to je přesně to, jak my tu ČR dáváme k tomu Tchaj-wanu. Je to přesně to, kdy všichni vědí, jak to myslíme, jak to je. Zároveň to ještě je tak, že v okamžiku jakékoli debaty je to prostě věc, kterou já umím velmi dobře okomentovat, mluvím i za sebe, umím říct, proč to je právě tak. Ale nejsem pro to mezi dvěma subjekty, mezi těmito dvěma subjekty, jsem pro to, aby tam bylo znovu zopakováno – ČR a Tchaj-wanem. To je můj návrh k diskusi, protože se mi zdá, že to je přesně ten další krok, který bychom měli dohledat, teď na něj máme nakročeno. Možná, že se mýlím, možná, že je možné udělat to, co je navrženo v tom usnesení. Ale můj pocit je takovýto. Není to, prosím pěkně, snad se trochu známe, protože bych se čehokoli obával, ale proto, že se snažím postupovat dopředu, tak, abychom dosáhli toho svého cíle. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:17:49 - 13:17:54:

Já jsem pro to, abychom zatím nechali běžet diskusi, případně si buď ten můj návrh může někdo osvojit, nebo ho můžu přednést.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:31:30 - 13:33:10:

To by vlastně nebylo fér, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, kdybych se nevyjádřil, pozorně jsem to celé poslouchal. Přiznávám se, že jsem neměl úplně dost času na to, abych se podrobně zabýval tím, co je a co není subjektem mezinárodního práva a jaké to má stanovisko. Zazněla tady argumentace našeho předsedy zahraničního výboru nebo výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V tuto chvíli, protože v této věci je to tak, dlouhodobě spolupracujeme a při odborných názorech, když nevím a nemám jistotu, tak jsem se přikláněl k vůli a k většinovému názoru zahraničního výboru, tak u toho zůstanu, protože to moje vystoupení bylo vystoupení, které vychází z nějakých mých životních zkušeností a z toho, jak tu situaci vnímám, a pokud já někdy volím kompromisní stanovisko, tak to není proto, abych prohrál, a proto, abych dosáhl nějakého cíle, který paradoxně někdy tím, že jde do nějakého kompromisu nebo ne, tak k danému stanovisku se může jednodušeji přiblížit. A po tom vysvětlení, které jsem zejména od pana předsedy Fischera slyšel a které tedy nebylo nijak zpochybněno nikým, kdo by tady vystupoval, přikláním se k tomu stanovisku, který navrhuje a schválil zahraniční výbor, tzn. nechme to usnesení v té podobě, jak je navrženo. Žádný pozměňovací návrh nenavrhuji.

Přílohy