Novela volebních zákonů

08.03.2017

 Praha, 5. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Tisk č. 49)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 15:38:18 - 15:40:03:

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, on se toho tady už trochu dotkl pan kolega Nenutil. Já to budu spíše formulovat jako dotaz, protože jsem tu materii dopodrobna nestudoval. Dle mých informací je tomu tak, že v rámci prezidentských voleb kandidáti, kteří nebudou podporováni nějakou stranou nebo nebudou kandidovat za nějakou stranu, tak musí shánět podpisy s tím, že je to tak, že teoreticky se mohlo stát, že dnes už někteří z těch, co chtějí kandidovat, si podpisy začali sbírat. A teď se může stát, že pokud my schválíme tento zákon, tak ty podpisy, které nasbírali a které už tvořily nějakou část z celkového počtu, který musí získat, budou jim k ničemu, neboť nebudou opatřeny tím číslem občanského průkazu, které my dnes zavádíme jako povinnou součást podpisu v petici, kterou ten člověk musí předložit, pokud kandiduje na prezidenta jako individuální osoba.

Takže já se ptám pana ministra na to, zda tomu tak skutečně je, zda tento problém díky tomu, pokud ten zákon přijmeme, nastane. A potom se ptám, pokud tomu tak bude, proč nebylo do tohoto zákona zapracováno třeba nějaké přechodné ustanovení, které by umožňovalo těm, co už nějaké podpisy mají nasbírány podle toho současně platného zákona, aby je někde zaevidovali. Zjistilo by se, kolik jich je a následně ten další sběr už by potom postupoval podle nově schváleného zákona. Tolik ode mě, děkuji.