Novela z. o rozpočtových pravidlech

19.12.2012

Praha, 49. schůze Poslanecké sněmovny


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 660/4/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Senátor Miloš Vystrčil

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já děkuji za možnost vystoupit. Původně jsem si myslel, že budu stručnější, ale vzhledem zejména k vystoupení zpravodaje tady některé věci myslím musím říci, a zároveň si dovolím prostřednictvím pana předsedajícího k panu ministru Kalouskovi říci, že si myslím, že ten křeček v hrsti je kvalitnější než ta kočka na střeše. (Vtipné poznámky v sále směřované k posl. Křečkovi.) A vysvětlím, proč si myslím, že je kvalitnější.

Senát PČR uvítal snahu Ministerstva financí zefektivnit a zprůhlednit řízení státních financí a v tomhle směru si myslím, že není žádný rozpor mezi zájmem Ministerstva financí a předkladatele zákona a Senátu. Věc, která se tam ukázala trošku problematická, je popsána v pozměňovacích návrzích a já zejména k jedné, která tady zmíněna nebyla, promluvím.

Ten zákon obsahuje ustanovení, které by, pokud by byl přijat v podobě navržené navrhovatelem, způsobilo, že u všech oprav, nákupů a dalších věcí nad tři tisíce korun by hasiči, policisté, ministerstva museli předtím, než tento nákup či opravu udělají, toto nahlásit prostřednictvím tzv. ISPROFINu Ministerstvu financí, a teprve poté, co by Ministerstvo financí usoudilo, že tyto vchodové dveře, které si vyžadují opravu ve výši 3,5 tisíce korun, je skutečně potřeba opravit, tak by je bylo možné opravit. To je v podstatě obsah bodu jedna pozměňovacího návrhu.

Obsah bodu dvě a tři spočívá v tom, co tady už zmíněno bylo, a to je zájem Senátu a věřím, že i Poslanecké sněmovny, aby se ČNB starala především o stabilitu měny a nestarala se o to, jakým způsobem jsou z hlediska bankovních služeb obslouženy různé veřejnoprávní instituce, jako jsou například města a kraje.

Třetí věc, kterou tady navrhujeme, je, aby příspěvkové organizace státu mohly v rámci převodu svých účtů na ČNB čerpat dobu pětiletou, a to zejména z toho důvodu, aby měly dostatek času se vyvázat ze současných povinností, které mají u komerčních bank například ve formě kontokorentních úvěrů, různých dalších závazků apod. Nic jiného v tom není.

Čili to jsou tři pozměňovací návrhy Senátu, které dle mého názoru skutečně ten návrh zákona, který jinak byl Senátem kvitován, zkvalitňují a které, pokud vy ten zákon v podobě přijetí senátních návrhů schválíte, umožní, aby zákon fungoval lépe, až kvalitněji.

Na konec svého vystoupení si dovolím jenom upozornit, že v Senátu byly tyto pozměňovací návrhy přijaty napříč politickým spektrem a všechny strany, které v Senátu mají své zástupce, včetně nezávislých senátorů, ho většinově podpořily. Dovoluji si vás tedy požádat, abyste toto v Poslanecké sněmovně respektovali, a zároveň vám budu vděčen, pokud tak učiníte. Děkuji za pozornost.


Poslanec Milan Urban
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Senátor Miloš Vystrčil

Já bych chtěl ctěné Poslanecké sněmovně poděkovat za osvícené rozhodnutí. Děkuji. 

Přílohy