Novela zákona o NKÚ

18.03.2015

Praha, 7. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 31)

čas 10:13:36 - 10:14:11:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, náš výbor se danou normou zabýval na své 6. schůzi 11. března.

Přijal usnesení, ve kterém doporučil Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Určil zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Miloše Vystrčila a pověřil předsedu výboru senátora Miloše Vystrčila, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Děkuji za pozornost.

Přílohy