Novela zákona o volbách - senátní návrh

25.02.2021

Praha, 6. schůze Senátu


Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 59)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 15:03:02 - 15:05:58:

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já přesně z těch důvodů, o kterých tu mluvil pan senátor Michael Canov, tady teď řeknu dvě věci s tím, že tím pádem budou uvedeny ve stenozáznamu, tím pádem je možné, aby ji všechna veřejnoprávní média i jiná média sdělila dál. A je to z toho důvodu předvídatelnosti, kterou by měly disponovat třeba strany a hnutí, které uvažují o nějaké koalici. Nyní tedy pro informaci s tím, že samozřejmě nic není 100% jisté.

První zpráva – na základě dnešního jednání zástupců všech klubů senátorských, všech klubů poslaneckých, vedení sněmovny a vedení Senátu a expertů došlo k tomu, že všichni potvrdili, že počítají s tím, že ve volebním zákoně bude 14 volebních krajů.

Druhá věc – všichni potvrdili, že počítají s tím, že budou zavedeny načítací klauzule, že budou zavedeny načítací klauzule. Není stanovena maximální, respektive horní závora. Je téměř na 90 % jisté, že tam budou kromě 5 %, což je hranice pro jednu stranu, další dvě závory. A nikdo neměl protesty proti tomu, aby horní hranice byla až 10 %. Tzn. pro všechny ty, kteří nyní přemýšlejí v tom smyslu, jak tady mluvil pan senátor Canov, já sděluji, že současná dohoda všech poslaneckých a senátorských klubů a vedení komory PS a Senátu počítá dnes na 90 % s tím, že to bude tak, jak jsem říkal. A říkám to tady proto, aby když někdy dojde k nějakému podání, o kterém mluvil pan Michael Canov, tak aby se vědělo a bylo zaznamenáno, že předseda Senátu tady sděluje, jak to v současné době vypadá. A pokud to tak dopadne, tak obtížně někdo může říkat, že netušil, že by to takto mohlo dopadnout. Mám tím na mysli nejen 14 volebních krajů, ale i výši načítacích klauzulí. Doufám, že to bylo dostatečně srozumitelné.

Děkuji.