Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání

17.10.2018

Praha, 18. schůze Senátu


(Tisk č. 227)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 15:12:59 - 15:17:02:

Vážený pane předsedající, vážení petenti, dámy a pánové, já k tomu mám takové tři nebo čtyři poznámky.

První je ta, že ti, co se dneska zabývají výchovou a výukou, chtějí vyšší mzdy, není nic nového a mám asi jako většina z nás názor, že už dávno měl tenhle stát více dbát o ty, co vzdělávání zajišťují. Já jsem sám učitel, tak jsem trochu ve střetu zájmů, když to nyní z tohoto místa podporuji. A pak si k tomu dovolím dodat ještě tři věci, které s navyšováním prostředků na odměňování učitelů souvisí. A to je, že to, co dneska učitelům, nebo respektive pracovníkům, kteří se výchovou a vzdělávání chybí, je důvěra. Stále se mi zdá, jako kdyby ministerstvo pana ministra se snažilo chovat tak, jako kdyby si myslelo, že učitel nechce dobře učit. To si myslím, že je úplně absurdní úvaha. A neustále někdo vymýšlí různé formuláře, různé další pokyny, které zabezpečí, aby učitel chodil včas do hodiny, vyplňoval, co kdy učil, jak to učil, jaké používal metody, jestli se správně řídil tím, že je potřeba individuálně přistupovat k lidem, zda využívá Komenského zásadu názornosti atd.

Teď někdo, kdo nemá pedagogické vzdělávání na ministerstvu různé formuláře vyhodnocuje, a protože na to nemá vzdělávání a erudici, tak to stejně k ničemu není a všichni tím ztrácíme čas a peníze, které by mohly být mezitím věnovány těm učitelům. To je to, že si myslím, že by se mělo přece jen učitelům mnohem více věřit. Já jsem nepotkal učitele, který by nechtěl naučit a nechtěl by dobře učit.

Další věc, která s tím souvisí, a to se týká zejména vysokých škol a nějaké vědecké práce, je nějaká elementární jistota. Když se věnujete vědecké práci, tak někdy není jisté, že budete v rámci toho výzkumu úspěšní. Protože se může stát, že něco nebude tak, jak vy si myslíte, nebo dopadnou věci jinak, než někdo očekával, a v tom případě se to třeba někdy i nevyplatí. Ale jedna z věcí, která je naprosto zásadní, základní výzkum se individuálně v jedné věci nemusí vyplatit, ale obecně se velmi vyplácí. Protože právě v případě základního výzkumu vznikají následně, třeba i za desítky let, různé aplikace, jako jsou tranzistorová rádia apod., které v době vzniku tranzistorů vůbec nikdo nechápal, že by mohly vzniknout na základě toho, že kdysi někdo vyzkoumal základní vlastnosti PN přechodů apod.

Takže já velmi prosím, aby další věc, pokud se o školství chceme starat, která byla k tomu přidána, je základní elementární jistota těm, kteří se zabývají nějakou vědeckou činnou prací, abychom věřili tomu, že pokud oni něco dělají, takže to dělají proto, aby něco vyzkoumali a měli nějaké publikace, a ne proto, aby to potom skončilo nějakým krachem. Takže to je ta moje druhá poznámka.

Třetí, kterou jsem k tomu chtěl říci a velmi bych chtěl poprosit, abychom tohle brali v úvahu. Úplně na závěr řeknu, že si myslím, pokud to chce někdo veřejně kontrolovat, což petenti deklarují, tak je to jedině v pořádku. A my ostatní nemůžeme dělat nic jiného, než se snažit tyhle věci podpořit, protože jedině vzdělaný národ může potom uspět v konkurenčním boji, který zde máme, a následně se kultivovat i v oblasti politické scény. Děkuji za pozornost.