Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"

07.12.2017

 Praha, 11. schůze Senátu


(Tisk č. 22)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:50:59 - 11:01:52:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové. Hlásil jsem se proto, protože chci říci něco k tématu, které probíráme. Ale předtím jsem si tady vyměňoval názor s panem předsedajícím. Nemám samozřejmě nic proti tomu, aby paní náměstkyně Schillerová znovu vystoupila, ale předpokládám, že z důvodu nějakého rovného přístupu bude potřeba, abychom o tom hlasovali, protože kdybychom to tak neudělali, pak by bylo možné, že by se kdokoliv z nás v rámci svého projevu na kohokoliv tady přítomného obrátil a řekl, že by rád něco věděl. A kdybychom to pak vzali filozofií pana předsedajícího, tak by byl vyzván k pultu a šel by mluvit.

Nechť paní náměstkyně, pokud si to většina této ctěné horní komory myslí, vystoupí, ale nechť tak učiní v souladu s jednacím řádem a s nějakými našimi pravidly.

Ale o tom jsem původně mluvit nechtěl. Mám tady jinou věc, která se týká elektronické evidence tržeb. Vypsal jsem si tady, co jsme učinili tuším za poslední rok. My jsme zjistili, že někteří rodiče před nástupem dětí do základní školy děti špatně připraví a nedají je třeba do mateřské školy a děti potom v základní škole neprospívají. A pak jsme se rozhodli, že to vyřešíme tím, že dáme povinnou předškolní docházku před nástupem do základní školy pro všechny děti. To je správné řešení. Jinými slovy, my jsme nehledali ty rodiče, kteří nedávají děti do mateřské školy a doma nejsou schopni děti připravit, aby pak šly do základní školy, ale dali jsme plošný příkaz – všechny děti před nástupem do základní školy do mateřské školy, my vás tam připravíme, my to jako stát zařídíme.

Pak jsme zjistili, že někteří starostové, některé obecní úřady, když si o to občan řekne, nevydají mu nebo až za nějakou dlouhou dobu mu vydají třeba nějakou smlouvu, kterou obec uzavřela s nějakým zhotovitelem, přestože úřad je povinen dneska podle zákona tak učinit a měl by to vydat. Rozhodli jsme se, že to vyřešíme tím, že všem obcím – pak se to tedy změnilo – přikážeme, aby zveřejňovaly všechny smlouvy na internetu, aby si to každý mohl nalézt. To znamená, že většina obcí, která normálně tyto smlouvy vydávala a sloužila občanům, jak má, dneska musí zveřejňovat na internetu všechny smlouvy. Máme tak zvaný registr smluv.

Potom jsme zjistili, že někteří starostové nebo jiní zastupitelé, když fungují v samosprávách, zbohatnou, protože udělají něco nekalého a přijdou si na nějaké peníze. A tak jsme se rozhodli, že všechny starosty, místostarosty a radní zatížíme povinností, aby, když nastupují do své pozice, uvedli, kolik mají majetku movitého a nemovitého, kolik mají peněz na účtu, protože jsou mezi nimi někteří – není jich moc, není to ani procento – kteří se nechovají tak, jak by se chovat měli. A máme to všechno na internetu, takže jsme vlastně potrestali všechny.

A pak jsme zjistili, že někteří hospodští ve svých hospodách, které vlastní, povolují třeba kouřit, když se tam jí nebo když tam přijdou malé děti. A to není dobře. A dělají to někteří, ti hloupí, protože pak jim tam rodiny s dětmi nechodí. A tak jsme se rozhodli, že to musíme zařídit jinak a přikázali jsme, že v žádné hospodě se nebude kouřit, protože tak je to správné. A my jsme to zase napravili, stát to zařídil.

Pak jsme zjistili, že někteří lidé, podnikatelé šidí stát na DPH. Tak jsme zavedli kontrolní hlášení. Pak jsme zase zjistili, že někteří živnostníci v rámci evidence tržeb atd. nedělají všechno, jak by měli. A tak jsme zavedli elektronickou evidenci tržeb, to znamená jak v kontrolních hlášeních, tak v elektronické evidenci tržeb jsme zase zatížili všechny touto povinností, protože někteří – většinou to je méně než procento – tyto věci nedělají, jak by měli.

Upozorňuji vás, že poměrně velké procento lidí nejezdí v obcích padesátkou, takže zvažme, jestli by nebylo dobré, abychom nařídili, že ve všech autech bude tachometr s GPS a v okamžiku, kdy se vjede do obce, tak GPS bude vysílat, jestli ten člověk jede nebo nejede padesátkou. Uděláme na to nějaký systém, který bude fungovat jako švýcarské hodinky. A budeme vědět, kteří nejezdí obcí padesátkou, a budeme zachraňovat lidské životy, protože pak všichni budou jezdit padesátkou a méně a svět bude zase dokonalejší. A my to zařídíme, protože zařídíme tyto GPS.

A pak ještě absurdnější příklad co se týká vzdělávání, což je také důležité. Ze své praxe vím, že někteří učitelé – a pan ředitel se na mě dívá – chodí pozdě do hodin, někdy třeba proto, že je tam nějaký žák, který je talentovaný a on s ním déle mluví. Bylo by možná dobré do třídy dát nějaké elektronické brány, aby se zjistilo, kdy učitel přišel do hodiny. Jde přece o vzdělání lidí, o vzdělání našich dětí, jde o naši budoucnost, tak to pojďme zařídit. Zařiďme, aby učitelé chodili včas do hodin, protože tím se zase svět zlepší a zase bude kvalitnější a bude se nám lépe a lépe a lépe. A takhle budeme a můžeme pokračovat.

Co se stane? Stane se to, že lidé si zvyknou, že se pořád o ně někdo stará. Společnost musí začít degenerovat, protože ona si odvykne tomu, že ten, kdo žije poctivě a dělá věci tak, jak má, nikdo ho neotravuje a nikdo mu nic nenadhazuje. A ten, kdo nežije poctivě, měl by se bát kontrol a státu, který hledá ty nepoctivé. A když je najde, tak je tvrdě potrestá. Ale soustřeďuje se na ty nepoctivé, netrestá plošně a netrestá všechny. To je špatně a způsobí to jedinou věc, že poctiví zjišťují, že se nevyplatí být poctiví, protože stejně potom doplácíte na všechny regulace stejně, jako ti nepoctiví. A tím pádem vlastně společnost hloupne, stává se méně samostatnou, jinými slovy degeneruje. A to my dnes děláme, a také se to lidem líbí, protože to za ně někdo udělá. Společnost zleniví.

Postupně se musí stát jediná věc, že se společnost začne pomaleji rozvíjet a začne upadat. Nezjistíme to ani toto volební období, ani příští volební období. Zjistí to ti po nás a budou nám nadávat. A ti, co to dneska říkají, jsou považováni za blázny a snílky. A v té době si možná někdo vzpomene, že měli pravdu.

A EET není ničím jiným, než dalším krokem k tomuto vývoji společnosti. A jestli se někdo nad tím má mít schopnost zamyslet a proti tomu se postavit, jsou to lidé, kteří mají nějakou životní zkušenost. A ti jsou v Senátu. Tak jsme si Senát vybudovali a mysleli jsme si, že tuto roli bude plnit. Ale my dneska na tuto roli rezignujeme pod tlakem někoho, kdo vlastní média, umí na nás zatlačit, pod tlakem veřejnosti, která si většinově přeje, aby se o ni někdo staral, aby mohla lenivět, aby mohla být méně samostatná.

A tohle my chceme podporovat? Tohle to je naše role, abychom tomuto přizvukovali a tomuto se nebránili?

Velmi vás prosím, abyste v tomto kontextu – zdaleka jsem nevyjmenoval všechno, co jsme tady přijímali – o těchto věcech přemýšleli, abychom se vzepjali. Je za pět minut dvanáct. Podívejte se na výsledky voleb. Podívejte se, kdo vyhrál volby. Někdo, kdo potřebuje, aby všichni byli zaměstnaní, aby všichni byli pod kontrolou, aby to prostě všechno měl v rukách, potom zisky budou největší, tam už bude nejjednodušší z hlediska svého uplatňování. A tomu my pomáháme tím, že slibujeme a souhlasíme s plošnými regulacemi. Společnost není schopna se tomu bránit, protože je oslabená.

To je asi z toho, co jsem chtěl říct všechno. Tato schůze je pro mě taková divoká, protože pořád jenom moralizuji, moje rodina to nemá ráda, tak to musím dělat v Senátu. A pan prof. Hampl také, přidal se k meruně.

A na závěr ještě jedna věc. Dovolil jsem si předložit vám pozměňovací návrh, který je doplněním toho návrhu, který tady navrhuje senátní výbor a týká se bodu III., kde bych si dovolil váženému panu kolegovi Oberfalzerovi v rámci případného hlasování o usneseních navrhnout, zda by v rámci bodu III. nebylo možné nejdříve nechat hlasovat o mém návrhu, který doplňuje mezi dotčené osoby i právnické osoby, a pokud to neprojde, hlasovat o bodu III. v té podobě, jak bylo předloženo v senátním návrhu. Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 14:00:33 - 14:01:12:

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dopředu říkám, že nepožaduji opakování hlasování, ale prosím, aby byli všichni odhlášeni, protože se tak nestalo, někteří odhlášeni nejsou. Já jsem u stolku neseděl, ale zadní lavice nejsou odhlášeny, vím to, takže prosím, aby byli všichni odhlášeni do budoucího hlasování. Děkuji. Prosím vás, dlouhodobě tady někdo není, karta svítí, tak zřejmě to, co říkáte, nebude pravda.