Předloha návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM

30.10.2013

Praha, 15. schůze Senátu


Předloha návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení - návrh předložený ke stanovisku EHSV podle článku 31 Smlouvy o Euratomu (Tisk EU č. N 077/09)

čas 12:13:23 - 12:15:40:

Vážený pane premiére, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já si – stručně – přece jen neodpustím několik poznámek. Prvně si dovolím upozornit na dvě konstatování, která tady řekl pan premiér, respektive dvě slova. První bylo předčasnost, a druhé diskriminace. Jsou to vlastnosti, které docela často mívají evropské tisky. Já bych byl velmi rád, pokud bychom byli schopni se k nim postavit stejně, jako se k nim dnes postavila vláda, za což jí děkuji, a jako se k nim postavily naše výbory, ať je to výbor pro evropské záležitosti nebo výbor hospodářský, za což jim také děkuji. Protože si myslím, že je potřeba v první řadě skutečně dělat i to, co říkáme, to znamená, starat se o konkurenceschopnost naší země a prosperitu naší země, a pokud bychom dneska připustili přijetí této směrnice, tak v obou dvou případech by došlo k velkému poškození – jsem o tom přesvědčen – České republiky.

Potom jsem také vystoupil kvůli tomu, že jsem bývalý hejtman kraje Vysočina a pan premiér tady Dukovany zmiňoval. Já si k tomu jenom dovolím dodat pár informací. Nevím, zda všichni víte, že oficiální životnost Dukovan byla stanovena původně na 30 let a končí rokem 2015. Pokud by došlo k přijetí této směrnice, tak prodloužení další životnosti Dukovan, s kterým se počítá minimálně o dalších 20 let, by bylo ve velkém ohrožení, což by mělo naprosto katastrofální sociální dopady přímo pro dané území Třebíčska i kraj Vysočina, a dovolím si říci, že téměř katastrofální dopady i pro hospodaření a hospodářství České republiky. Takže já to tady jenom říkám jako věc, která se nás všech také velmi dotýká, která také s tím tématem souvisí, a na závěr ještě jednou děkuji předloženým stanoviskům, respektive těm, co je předkládají, a prosím vás, abyste je podpořili.

Přílohy