Projev na XXII. Kongresu ODS 22. října 2011, Praha

23.10.2011


Vážený pane předsedo, vážená paní předsedající, dámy a pánové,

Jak vyhrát krajské volby? Jak uspět v krajských volbách? Jak to udělat? Co je nejdůležitější?

Protože se jedná o otázky aktuální a pro nás všechny důležité, dovolím si i já z pozice řekněme dlouholetého komunálního a krajského politika, bývalého starosty a hejtmana několik poznámek.

Především se domnívám, že pokud chceme vyhrát nebo alespoň významně uspět v krajských volbách, musíme si uvědomit o čem všem krajské volby jsou a budou.

  1. Krajské volby budou určitě o naší důvěryhodnosti na komunální a krajské úrovni a především potom o kvalitě a důvěryhodnosti našich kandidátů do krajských voleb.
  2. Krajské volby budou také o schopnosti ODS vést racionální, dobře organizovanou a především důvěryhodnou volební kampaň.
  3. Krajské volby budou rovněž zkouškou vzájemné loajality celostátních, krajských a komunálních politiků ODS, budou o soudržnosti celé ODS – tedy opět o naší vzájemné důvěře.
  4. A konečně krajské volby budou i o úrovni naší vládní politiky, o naší schopnosti realizovat reformy citlivě, transparentně a bez organizačních pochybení – tedy opět o důvěryhodnosti.

Mé zkušenosti z terénu jsou dnes bohužel jednoznačné. Velká skupina lidí nám politikům (napříč stranami) nevěří nebo alespoň v lepším případě neví, komu může věřit, a tím pádem samozřejmě ani neví koho má nebo může volit.

Logicky se tedy nabízí otázky:
- Jak to napravit?
- Co je zdrojem důvěryhodnosti? Jak ji dosáhnout?
- Existuje nějaký spolehlivý recept, jak získat důvěru, jak se stát důvěryhodným?

Vyčerpávajícím způsobem lze asi na tyto otázky odpovědět jen velmi obtížně, na druhé straně jsem přesvědčen, že existují zásady a postupy, které důvěryhodnost přinášejí nebo zvyšují. Co je tedy podle mého názoru pro nás před krajskými a nakonec i kterýmikoliv jinými volbami důležité?

  1. Důležité je mít čitelnou a úspěšnou historii, a to nejen politickou, ale především tu pracovní a občanskou.
  2. Důležité je umět přiznat chybu na jedné straně a na straně druhé se umět přihlásit k úspěchu. Chovat se čestně a mluvit pravdu.
  3. Důležité je mít dobrý program a mít odvahu a schopnost jej do nekonečna srozumitelně vysvětlovat a obhajovat.
  4. Důležité je mít schopnost si uvědomit, že v politice je nutné na svém úspěchu pracovat nejen uvnitř strany, ale především mimo ni – veřejně mezi lidmi, mezi voliči. Jednou ze základních vlastností kandidáta na politickou pozici musí být argumentační síla, sebevědomí, odvaha a nekonečná trpělivost prosazovat a obhajovat své názory a myšlenky.

    V souvislosti s tím si dovoluji důrazně upozornit, že ziskem volitelného místa na kandidátce je pouze relativním úspěchem, skutečným úspěchem je totiž úspěch u našich voličů a jejich respekt.

Vážené delegátky, vážení delegáti, dámy a pánové,

Testem důvěryhodnosti nebo chcete-li volební kampaní, prochází politik každý den. Platí to pro naši minulost, současnost i budoucnost.

Pokud tedy odmítneme v jakýchkoliv, tedy i krajských nebo senátních volbách akceptovat, že naši kandidáti musí být maximálně důvěryhodní, cestu k úspěchu si zásadním způsobem stěžujeme nebo úplně zavíráme.

Již dávno pro žádný kraj, město nebo senátní obvod totiž neplatí, že by tam za ODS vyhrála i „tenisová raketa“.

Pro nadcházejíc období, přeji nám členům ODS schopnost nastoupit cestu k obnově vlastní důvěryhodnosti. Máme to ve svých rukách. ODS to jsme totiž my sami, nikdo jiný to tedy za nás nemůže udělat a ani neudělá.

Mějte se pěkně a hodně síly!

Miloš Vystrčil
Senátor, místopředseda OS ODS Jihlava

Přílohy