Projev předsedy Senátu Miloše Vystrčila při příležitosti předávání Stříbrných medailí

10.10.2021

Praha, Senát


Vážení a milí medailisté, vážené senátorky, senátoři, vážené dámy a pánové, vzácní hosté,

vítejte v českém Senátu. Zároveň si dovolím, alespoň takto na dálku, pěkně pozdravit i televizní diváky. Jsem rád, že mohou být společně s námi, svědky předávání ocenění Senátu Parlamentu České republiky, Stříbrných medailí.

Jak již bylo řečeno, při příležitosti Dne české státnosti, na svátek sv. Václava, předáváme Stříbrné medaile podesáté. Jsem tomu velmi rád. Sv. Václav je patronem naší české země a sv. Václav je garantem našich kulturních a duchovních tradic. Sv. Václav je také člověk, který pomáhal, když bylo potřeba, člověk, který byl statečný a člověk, který byl laskavý. Proto považuji dnešní předání Stříbrných medailí za symbolické, protože i naši laureáti jsou lidmi, kteří významně přispívají k tomu, aby náš národ byl hrdým, sebevědomým a aby nezapomínal na své kořeny.

Zároveň si dovolím připomenout, že se píše rok 2021 a že si na konci tohoto roku připomeneme ještě dvě události. Ta první je spjata přímo se Senátem. Připomeneme si 25 let fungování českého Senátu. Tou druhou událostí je skutečnost, že si připomeneme 10 let od úmrtí našeho prvního českého prezidenta Václava Havla.

Říkám tyto dvě skutečnosti najednou, protože jsem čím dál více přesvědčen, že Václav Havel a český Senát mají jednu věc společnou a to je obhajoba svobody, demokracie a ústavnosti.

Nyní mi dovolte ještě několik slov k oceněným. Bylo velmi těžké vybrat jich pouze patnáct. Těch návrhů byly desítky, možná jich bylo i více než sto. Proto chci poděkovat svým kolegům, tady v první řadě vidím místopředsedy Senátu Jiřího Růžičku a Jiřího Oberfalzera. Za to, že dávali také své tipy, čímž mi to částečně ulehčovali a částečně znesnadnili. Zároveň musím říct, že každá z osobností, která bude dnes oceněna, je osobností jedinečnou, originální, svébytnou osobností, která si ocenění dle mého názoru zaslouží.

Proto když jsem dostal otázku, která mě trochu zaskočila, tak jsem prvně nevěděl co s ní. Ta otázka totiž zněla: „ A dokázal byste, pane předsedo, říci nějaké atributy nebo vlastnosti, které ty osobnosti spojují?“.

Tak jsem znova shlédl medailonky, znova si přečetl životopisy, znova se podíval na příběhy oceněných a rozhodl jsem se, že Vám tady tři vlastnosti, atributy, sdělím. Protože si myslím, že jsou důležité nejen pro ty osobnosti, ale jsou důležité pro nás pro všechny, pro život v naší zemi.

Tou první vlastností, tou první ctností, je odvaha. Nebo, chcete-li, statečnost. Jak se praví, statečnost je nejdůležitější ze všech ctností. Protože všechny ostatní ctnosti by bez statečnosti byly vdovy. A proto je dobře, když lidé mají odvahu natočit reportáž, i když za to nebudou pochváleni, když mají odvahu nebýt třeba generálem, když mají odvahu popularizovat vědu i v případě, kdy ostatní je pomlouvají, když mají odvahu se uzavřít na rok do jedné místnosti a naučit se tancovat jako nikdo jiný. Proto za tu odvahu děkuji.

Ta druhá vlastnost, která byla společná, je schopnost našich osobností být inspirací. Mít vizi a prosadit ji. Být příkladem, být vzorem. Je to velmi důležité být vzorem v případě popularizace vědy, být vzorem v případě že pečuji o umění, o naši historii, být vzorem když dělám dobré věci, starám se o hendikepované, pomáhám těm, kteří si sami pomoci nemohou, být vzorem, když zasahuji tam, kde se jiní zasáhnout neodváží.

A tou třetí vlastností je pevnost. Pevnost charakteru, pevnost morálky, pevnost postojů, pevnost idejí. To je věc, která opět chybí. Není možné, abychom ráno říkali něco jiného, než večer. Proto oceněným za tyto vlastnosti děkuji, a za to, že mě donutili se takto zamyslet, děkuji.

A na závěr, dvě věci, dvě poznámky.

Ta první je poděkování a ta druhá přání.

Chtěl bych oceněným poděkovat za to, že Stříbrnou medaili od Senátu přijali. Velmi si toho vážím a je to pro nás velkou odměnou, protože přijmout ocenění znamená, že té instituci projevují důvěru a oceňuji její význam. Ještě jednou děkuji.

A ta druhá je přání. Přeji nám všem, aby náš národ, naši lidé, dokázali v budoucnosti být více odvážní, více inspirativní a více pevní. Pokud to dokážeme, bude se dařit nejen nám, ale i těm co přijdou po nás a bude se dařit i našemu okolí.

Děkuji Vám za pozornost, děkuji všem, kteří pomohli vybrat naše osobnosti.