Rozpočtová odpovědnost - související zákony

30.11.2016

Praha, 2. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti (Tisk č. 350)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 17:58:55 - 17:59:34:

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Já jsem rád, že můžu dát dnes poprvé panu ministrovi za pravdu. To znamená, sděluji vám, že po úvodním slově Petra Pavelky, náměstka ministerstva financí ČR, zpravodajské zprávě senátora Miloše Vystrčila a po rozpravě doporučuje náš výbor Senátu PČR zamítnout projednávaný návrh zákona, určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Miloše Vystrčila a pověřuje předsedu výboru, senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR. Děkuji za pozornost.