Úpravy státního rozpočtu, boj s pandemií a povinnost rozvoje schopností Armády ČR

29.04.2020

Praha, 21. schůze Senátu


Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 20:30:54 - 20:33:34:

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane náčelníku generálního štábu a pane ministře, já k tomu mám takovou jednu osobní zkušenost, která hodně zesílila, řekněme, v posledních dvou měsících. Mám pocit, že nežijeme v úplně lehké době a kromě toho, že třeba překonáváme koronavirovou krizi, tak také zároveň dochází k tomu, že se nás snaží jako stát, jako národ některé síly rozdělit. Ať se to týká toho, že nás dělí, když různým způsobem přistupujeme k hodnocení toho, jak překonáváme třeba koronavirovou krizi, ať se sami, nebo s přispěním někoho dělíme, když se bavíme o tom, zda máme někam vyjet, nebo nemáme někam vyjet, ať dochází k tomu, že jsme najednou děleni a sami tomu pomáháme, když se bavíme o tom, zda nějaká socha má, nebo nemá býti odstraněna. A v okamžiku, kdy dochází k dělení státu, k dělení lidí ve státě na dvě skupiny, které mají rozdílné názory, tak to samozřejmě stát významně oslabuje. A to buď může být náhoda, nebo to může být také úmysl. Říkám to proto, že jestli se dokonce podaří dosáhnout toho, že se začneme dohadovat o tom, jestli je potřeba podporovat nebo nepodporovat armádu, tak to jsme skoro na konci toho řetězce a velmi brzy se staneme snadným soustem někoho, kdo si moc přeje, abychom nebyli parlamentní demokracií a svobodnou a demokratickou zemí. A já bych chtěl moc poprosit, abychom se v tomto případě zkusili sjednotit a přistoupili jsme jednotně k podpoře Armády ČR a k podpoře lidí, kteří jsou jedni z mála schopni nás bránit. A to nejen se samopalem v ruce, jak to bylo dříve, ale úplně jinými způsoby a jinými prostředky. A aby to dokázali, tak k tomu potřebují naši podporu. A ne jen tu slovní, která tu dnes zaznívá, ale i tu finanční a materiální. Já vím, že ty peníze nejsou a vím, že tady někteří říkali pravdivá slova. Mám na mysli třeba i pana kolegu Petra Víchu, ale pokud dnes já cítím, že je něco prioritou, tak je to obrana našich hodnot. A ti, co na naše hodnoty útočí, mají jako své nejvyšší hodnoty hodnoty úplně jiné. Prosím vás, při té debatě dnes to mějte na paměti a podpořme naši armádu. Děkuji.