Vystoupení předsedy Senátu Miloše Vystrčila na tiskovém brífink po příletu delegace Legislativního dvora Taiwanu

18.07.2022

Praha, letiště V. Havla


mluvčí
--------------------
Hezké dopoledne, dámy a pánové, vážení televizní diváci. Dnes Vás zdravíme netradičně z letiště Václava Havla, kde před necelou hodinou přistála parlamentní delegace z Taiwanu. Na pozvání předsedy českého Senátu Miloše Vystrčila přijela do České republiky delegace Legislativního dvora Taiwanu včele s jeho předsedou You Si-kunem. Na právě začínajícím tiskovém brífinku se dozvíme závěry z úvodního setkání a možná i další informace k programu delegace. Já, zde již oba vážené předsedy vítám a o úvodní slovo poprosím předsedu českého Senátu pana Miloše Vystrčila.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu, místopředseda strany /ODS/
--------------------
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedo Legislativního dvora Taiwanu s celou delegací pane You Si-kune. Jsem velmi rád, že Vás dnes mohu přivítat tady v České republice a velmi si Vaší návštěvy váží.

Jsem rád, že jste přijal pozvání českého Senátu na návštěvu České republiky a připomínám, že je to necelé 2 roky poté, kdy český Senát v rámci parlamentní diplomacie navštívil Taiwan.

Tehdy jsme si slíbili, že budeme naší spolupráci posilovat a že jednou z těch úrovní posilování vzájemných vztahů budou i návštěvy členů parlamentu.

Obě dvě strany, obě dvě země, Česká republika a Taiwan jsou zeměmi demokratickými, zeměmi, které sdílejí společné hodnoty, zeměmi, které by se měli podporovat, a to byl vlastně první důvod, proč my jsme navštívili jako delegace českého Senátu Taiwan.

Tím druhým důvodem potom bylo, že každá země, každá svobodná, demokratická země si musí zachovat svoji suverenitu, svébytnost, nezávislost, musí dbát o svojí územní celistvost a nesmí se dostat do područí žádné země, natož potom totalitní.

V tomto smyslu si dovolím upozornit na to, že vlastně ta návštěva delegace českého Senátu na Taiwanu byla v tomto smyslu vizionářská. Protože dnes se jasně ukazuje na Ukrajině, při Ruské agresi na Ukrajině, k čemu může vést naše závislost na totalitních zemích. Protože my dnes nejsme schopni pořádně a plně podpora Ukrajinu právě proto, že jsme závislý, například na ruském plynu nebo ropě.

Třetím důvodem potom byl rozvoj hospodářské spolupráce, který se daří, protože Taiwan je vyspělá průmyslová země, která disponuje chytrými technologiemi, která vyvíjí umělou inteligenci, a to je přesně směr, kterým by měla jít Česká republika. Dala by se změnit v zemi, která vyrábí výrobky s vysokou přidanou hodnotou, která vyrábí finální výrobky a nikoliv která jenom montuje a připravuje komponenty pro finální výrobky, které se vyrábí potom jinde v Evropě nebo ve světě.

Zároveň si ještě dovolím říct jednu důležitou věc, a to je, že tu návštěvu delegace z Taiwanu, z Legislativa dvora Taiwanu v čele s nejvyšším představitelem, předsedou tchajwanské Legislativního dvora Taiwanu, považuji za symbolickou.

Jak všichni víme od 1. července Česká republika předsedá Evropské unii a jako motto svého předsednictví, jako heslo svého předsednictví, jsme si zvolili název vystoupení Václava Havla z roku 1996 v Cáchách. A to heslo zní: "Evropa jako úkol".

A pokud si uděláte čas a poslechnete si nebo si přečtěte vystoupení Václav Havla z roku 1996, tak on říká, že tím hlavním úkolem Evropy pro následující období je nalézt své svědomí a nalézt svoji odpovědnost a to nejen za architekturu Evropy, ale i nalézt část odpovědnosti za to, jak to vypadá na celém světě. To znamená například i na Taiwanu.

Václav Havel říká, že pokud nebudeme cítit alespoň částečnou odpovědnost za to, co se děje kolem nás, tak na to jednou sami doplatíme, takže ani ti ostatní nebudou v nějakém okamžiku potom se zajímat o to, co se děje u nás, jaké máme problémy.

A proto jsem rád, že tady můžeme přivítat dnes delegaci z Taiwanu, neboť jsme si již na Taiwanu říkali, že jedna věc je, když se o věcech mluví a když si říkáme, co je potřeba udělat, ale to nejdůležitější, aby se slova staly činy, a to dnes děláme i tím, že přijímáme návštěvu z Taiwanu.

A v tomto smyslu, já, vážený pane předsedo, vnímám návštěvu delegace z Taiwanu jako částečné plnění toho úkolu, který Evropa má a děkuji za to, že jste moje pozvání přijali.

mluvčí
--------------------
Děkuji panu předsedovi za úvodní slovo a nyní si dovolím poprosit o příspěvek předsedu Legislativního dvora Taiwanu pana You Si-kuna.


You Si-kun předseda Legislativního dvora Čínské republiky (Taiwan) - překlad
--------------------
Vážený pane předsedo Senátu, pane Vystrčile, vážení členové mojí delegace. Važený pane Kung Wen-chi, vážený pane Jang Chyi-lu, vážený pane Huang Shih-chieh, vážená paní Wan Mei-ling, vážený pane Kung Ping-chieh. Chtěl bych zde poděkovat všem, kteří umožnili, aby proběhla tato návštěva delegace a zároveň bych se chtěl omluvit, že nám trvalo 2 roky, než jsme tuto cestu uspořádali.

Původně jsme chtěli přijet již mnohem dříve, ale kvůli pandemii koronaviru a kvůli opatřením na její potlačení jsme bohužel nemohli přijet dříve než nyní, až po dvou letech.

Chtěl bych Vás všechny pozdravit a popřát Vám krásný "Dobrý den".

Jsem velmi potěšený, že Vás opět vidím pane předsedo Senátu, ale jsem také velice potěšen, že jsem konečně mohl dorazit i do České republiky. Je to jako být na pouti a dorazit do země, která je posvátnou půdou demokracie.

Češi již dlouho bojovali za svobodu, demokracii a stavěli se vždy proti jakémukoliv útlaku i autoritářství. A to je něco co na Česku obdivuje celý svět. Ať už se jednalo o události Pražského jara roku 1968 či o sametovou revoluci roku 1989. Všechny tyto události jsou svým směřováním k demokracii známý po celém světě.

Naše cesta do České republiky má mnoho cílů. Mimo jiné chceme udržovat přátelské vztahy mezi našimi oběma zeměmi. Chceme udržovat výměnu mezi Legislativnim dvorem a českým Senátem. Chceme rozvíjet demokracii a prohlubovat kulturní spolupráci, spolupráci v oblasti vědy a technologií. Také chceme prohloubit ekonomickou výměnu. Ale je zde ještě jeden velmi důležitý účel a sice chceme poděkovat panu předsedovi Senátu, panu Vystrčilovi.

Roku 2020 byl pane předseda Senátu historicky prvním ústavním činitelem, který navzdory absenci oficiálních diplomatických vztahů mezi našimi zeměmi pronesl řeč v taiwanském Legislativním dvoře. Svou řečí v níž se prohlásil za taiwnace, řekl "Já jsem Taiwanec" se zapsal do srdce lidí. Nejenže tehdy prohloubíl přátelství mezi našim zeměmi, jež se zakládá na demokracii, ale také zapříčinil vlnu zájmu o Taiwan v dalších evropských zemích. I díky tomu, že pan předseda Vystrčil uskutečnil tuto cestu, se mohly ostatní evropské země inspirovat. V říjnu loňského roku, když se v Evropské Parlamentu hlasovalo o podpoře Taiwanu, tak tato rezoluce byla schválená v naprosté drtivé většině - 580 poslanců hlasovalo pro podporu Taiwanu. Pouze 26 poslanců bylo proti a 66 se zdrželo hlasování. Česká republika, tak udala jasný příklad a zapříčinila, byla jedním ze stavebních kamenů, právě, této spolupráce.

Pan předseda Vystrčil se nebál šikany a útlaku a hrdině přivedl svou delegaci na Taiwan. Rozhodným aktem na podporu demokratických hodnot nejen, že rozdrtil zlé činy, vlčí demokracie čínských komutistů. Ale zdůraznil přínos Taiwanu pro světovou demokracii a též vyzdvihl důležitou roli, jež Taiwan hraje v geopolitice, Čímž pomohl světu, aby si uvědomil v čem spočívá hodnota Taiwanu.

Uskutečnění této návštěvy delegace pana předsedy Senátu Vystrčila bylo obdivuhodné. Ta obdivuhodnost jakou pana předseda Senátu bránil suverenitu, mezinárodní reputaci České republiky, když předloni v srpnu se rázně postavil na odpor a odpověděl na autoritářství a útlak čínské vlčí diplomacie. Nejenže tak naplnil přání svého předchůdce pana Jaroslava Kubery, jehož posledním přáním byla cesta na Taiwan. Ale také rozbyl postup vlčí diplomacie čínských komunistů. A ještě výrazně, tak potvrdil směřování země v mezinárodní politice, kde více než o prospěch své země, se zajímá o obranu principů a hodnot.

Dnes po dvou letech, kdy přijíždím do České republiky, Vám chci říci tuto větu: Taiwancům se po Vás stýská.

Také bych Vám rád jako dar předal tuto knihu. V této knize naleznete zápisky z Vaši cesty na Taiwan, obsahuje obrazový materiál a také obsahuje popis událostí, které se při návštěvě Vaší delegace staly na Taiwanu. 

Jedne výtisk je v angličtině a jeden výtisk je v češtině.

Na závěr bych Vám chtěl všem velice poděkovat. Přeji našim zemím nehynoucí spolupráci a přátelství. Panu předsedovi Senátu Vystrčilovi přeji mnoho štěstí, úspěchu a zdraví. A všem přítomným přeji mnoho míru, úspěchu a zdraví. Děkuji Vám všem. "Děkuji."

 

Dotazy médií v příloženém videu - začíná ve 22:11 minut.

Přílohy