Výzva Senátu PČR nejvyšším ústavním činitelům

20.12.2018

Praha, 4. schůze Senátu


Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:40:08 - 11:42:12:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Mám humor pana předsedy Senátu rád, přesto si myslím, že tato situace je docela vážná. A jsem rád za toto usnesení, a i když se tady budu opakovat, tak to udělám, protože budu vyjadřovat i stanovisko našeho senátorského klubu občanských demokratů.

Jedna věc, kterou řeknu na úvod, je, že v demokratické zemi – a Česká republika je demokratickou zemí – je to tak, že zpravodajské služby a bezpečnostní složky má země proto, aby chránily její svobodu, nezávislost a demokracii. A pokud dojde k tomu, že je zpochybňována jejich činnost či kompetence, tak je ohrožována svoboda, nezávislost a demokracie České republiky. Beru to tak, pro vás pro všechny, že pokud toto usnesení přijmeme, to usnesení znamená, myslím tím ústavní činitele, včetně těch nejvyšších, že je potřeba brát vážně a respektovat zpravodajské služby, což tady říkal můj kolega Jiří Dienstbier, a že je potřeba zbytečně nevyvolávat nejistotu a zpochybňovat jejich činnost. A potom je potřeba také poctivě a pečlivě monitorovat a přijímat případně nějaká efektivní opatření, místo některých populistických opatření.

A pokud si toto nedokážeme uvědomit a pokud začneme dělat politickou kampaň i z věcí, které se týkají základních svobod a základní obhajoby nezávislosti České republiky a její demokracie, tak se nám to samozřejmě vrátí ve zlém.

Ještě jednou za náš senátorský klub, který říká, že toto usnesení podpoříme, a myslím si, že je správné, že ho tady na půdě Senátu projednáváme.