Žádost prezidenta - ústavní soudci

20.06.2013

Praha, 11. schůze Senátu 


Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (Tisk č. 97)

čas 10:18:18 - 10:20:13:

Vážená paní předsedající, vážení kandidáti na členství v Ústavním soudu, vážené kolegyně, milí kolegové. Já jsem tady chtěl říct některé věci a nevěděl jsem, co bude říkat pan předseda Senátu Milan Štěch. Snad mi to uvěříte, že to není reakce na jeho slova.

My jako klub ODS jsme pečlivě poslouchali představení všech kandidátů na ústavní soudce v úterý, kdy v našem klubu mluvili, a osobně musím říci, že všichni na mě působili jako velice moudří a životně zkušení lidé. Pak jsme vedli velmi dlouhou debatu a bavili se o tom, co je nebo není dnes pro nás jako Českou republiku a pro nás jako senátory a poslance z hlediska podoby Ústavního soudu nejdůležitější. A dospěli jsme k názoru, že nejdůležitější je to, o čem tady mluvil již můj kolega Miroslav Škaloud. Je potřeba, aby ústavní soudci měli svoji osobní integritu, aby si ji uměli chránit, aby byli stateční, erudovaní, nezávislí a aby měli čitelnou a jasnou historii.

Seznali jsme, že tito čtyři kandidáti na Ústavní soud těmito vlastnostmi disponují a já tady za klub ODS mohu oznámit, že my hodláme jejich kandidaturu ve všech případech podpořit.

Přílohy