Zákon na ochranu zvířat proti týrání

13.11.2020

Praha, 2. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 317)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:26:02 - 18:26:42:

Já jsem to nevydržel, musím faktickou poznámku, omlouvám se, pane ministře, ale musí to tady zaznít. Když se hlasovalo o pozměňovacím návrhu o klecových chovech v Poslanecké sněmovně, tak bylo 53 poslanců a 48 se buď zdrželo, nebo byl oproti. Z těch 53 bylo 6 poslanců z ČSSD, kteří hlasovali pro evropské chovy. Pane ministře, udělejte si pořádek. Nejhorší, co může být, když někomu tady říkáte, co by se všechno mělo, přitom vládní odpovědnost není nikde.