Zákon o centrální evidenci účtů

24.08.2016

Praha, 27. schůze Senátu


Návrh zákona o centrální evidenci účtů (Tisk č. 312)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 15:00:26 - 15:03:25:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Já jsem původně nechtěl vystupovat, protože ten návrh tak, jak byl tady předložen, tak byť já s ním nesouhlasím, tak byl zdůvodněn tak, že je tady zřejmě většina, která si myslí, že když vznikne ten registr, tak nám přinese více bezpečí, než v tom návrhu se skrývajícího nebezpečí. Ale poté, co vystoupil pan senátor Bublan a vlastně sdělil, že je přesvědčen, že poctivý člověk v podstatě by mohl o sobě zveřejnit cokoliv, kdekoliv a kdykoliv, tak musím reagovat. Protože tento předpoklad by mohl být pravdivý v případě, že by všichni lidé byli poctiví.

Ale kdyby všichni lidé byli poctiví, tak to by to stejně potom nebylo potřeba. Ale v okamžiku, kdy mezi námi žijí lidé nepoctiví, tak když ti poctiví o sobě cokoliv zveřejní a dají na vědomí, tak tím také dávají příležitost těm ostatním a můžou způsobit nebezpečí, které bude namířeno nejen proti nim, ale proti jejich rodinám a dalším věcem. Z těch důvodů také nejsou realizovány u rozumných rodin přímé přenosy z diskuzí v kuchyni a spoustu dalších věcí.

Takže já bych byl velmi rád, abychom si při všech těch příležitostech, kdy kvůli našemu bezpečí zavádíme např. další registry, uvědomili, že to není bez rizika že, pokud to budeme dělat způsobem, který nebude velmi uvážený, tak naopak tím té společnosti můžeme zásadním způsobem uškodit a můžeme její integritu zásadním způsobem narušit. To, o čem se tady dneska přeme, je, kde je ta hranice. Pan ministr a další si myslí, že tím, že se zavede registr účtů, ta hranice překročena není. My někteří si myslíme, že už překročena je. A je to závislé na tom, jak vnímáme důležitost svobody a ochrany soukromí jednotlivce. A je logické, že se v tom lišíme. Ale to, že se v tom lišíme, ještě neznamená, že někdo je větší a někdo menší zloděj. Nebo někdo je větší nebo menší bojovník proti korupci. To bych byl rád, abychom si při schvalování nebo neschvalování tohoto zákona uvědomili. Děkuji za pozornost.

Přílohy