Zákon o důchodovém spoření

18.06.2015

Praha, 9. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 81)

čas 18:36:58 - 18:37:48:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové. Mám na pana ministra financí spíše dotaz, který se upíná k budoucnosti. To, co máme dnes schvalovat, je nějaký další krok, který směřuje k úplnému zrušení druhého pilíře, což nakonec vláda má ve svém programovém prohlášení. Moje otázka je, jestli vláda počítá s nějakou náhradou nebo s nějakými jinými opatřeními, která by jednak snížila deficit, který vzniká mezi vyplacenými důchody a mezi tím, co jsme schopni v rámci pojištění vybrat, a jestli můžeme očekávat, že do budoucna by se rozdíl mezi tím, co je vypláceno na důchody a mezi tím, co je vlastně získáno od občanů, snižovalo.

čas 18:45:52 - 18:47:53:

Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, doufám, že nebudu muset přijít potřetí, byť mám trochu z toho obavu.

Děkuji za to, co tady řekl pan předseda Senátu Štěch. Možná překvapím, ale v podstatě souhlasím s tím, že druhý pilíř měl být povinný, a pokud nebyl povinný, vznikl tam skutečně jakýsi prostor zejména pro výšepříjmové. A vždycky jsem na to upozorňoval a moje upozornění by se dala dohledat. To je takové přiznání.

Ale druhá věc je mnohem zajímavější, protože právě to, že se zvyšuje rozdíl mezi průměrem a mediánem, to znamená mezi tím, jaká je průměrná mzda a mezi tím, kolik lidí má méně než 50 % a kolik lidí má mzdu nižší než je nějaká hodnota, která odpovídá padesáti procentům, atd. To je způsobeno tím, že tady přibývá lidí, jako je například současný ministr financí, který má vysokou mzdu, tím pádem zvedá průměr, ale v mediánu je jenom jeden, takže se dostáváme na velký rozdíl. To znamená, že to, že přibývá oligarchů, že přibývá lidí, kteří vlastní velké majetky a zaměstnávají a ubývá živnostníků, ubývá drobných podnikatelů, ubývá lidí, kteří se starají sami o sebe a mají příjmy blízké průměrné mzdě a sbližují medián s aritmetickým průměrem, to je příčina toho, že roste rozdíl mezi mediánem a aritmetickým průměrem. A to je výsledek politiky, kde se kašle na drobné živnostníky, kde se kašle na drobné podnikatele a kdy se staráme jen o zaměstnance a o velké zaměstnavatele. Pokud chceme, aby pokračoval rozdíl mezi mediánem a mezi aritmetickým průměrem, pokud chceme, aby se vlastně zvyšovala míra chudoby, tak můžeme pokračovat v této politice.

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 82)

čas 19:21:22 - 19:22:38:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, pokusím se být velmi stručný. Ale považoval bych za velmi neslušné, pokud bych panu ministrovi neodpověděl na dotaz, který mně položil až ve svém závěrečném slovu k minulému jednání – o zákonu o II. důchodovém políři.

Pan ministr se ptal, jak je možné, když vlastně všechno, co vydělá, rozdá. Že zvyšuje rozdíl mezi mediánem a aritmetickým průměrem. Já to tady vysvětlím, třeba nám to pak bude jasnější. Když si představíme 11člennou skupinu lidí, ve které deset z nich bere ročně 300 tisíc a jeden 19 miliónů, tak dohromady vydělají deset krát 300 tisíc – to jsou 3 milióny plus těch 19 miliónů, tj. 22 miliónů. V tom případě je průměrná mzda na jednoho – průměrná mzda 2 milióny; tj. 22 děleno 11. Mediánu této skupiny je jenom 300 tisíc, protože jich 5 má.... (Předsedající: Pane senátore, omlouvám se...) Ono to ale patří k obecné.. (Předsedající opakovaně: Zneužíváte rozpravu...)

Myslím, že je teď jasné – rozdíl mezi mediánem a aritmetickým průměrem... (Předsedající znovu opakuje: Zneužíváte rozpravu. Hovoříte k jinému bodu, než který teď projednáváme!)

Děkuji za pozornost.

Přílohy