Zákon o hospodaření energií

19.03.2015

Praha, 7. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 32)

čas 09:17:55 - 09:25:18:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, dámy a pánové. Pan zpravodaj kolega senátor Eybert tady poměrně velmi podrobně popsal problém, který jsme řešili. Pokusím se o něm zmínit ještě z trošku jiného úhlu pohledu, který by snad do budoucna mohl být poučný z hlediska našeho přístupu k normám, které k nám přicházejí z EU.

Když jsme posuzovali tento návrh zákona o hospodaření energií, tak jsme samozřejmě vnímali, že se jedná o implementaci evropské směrnice č. 2012/27 a zároveň jsme byli informováni, že ještě dochází k dodatečnému narovnání implementací z nějakých předchozích evropských směrnic č. 31 z roku 2010 a č. 32 z roku 2006. To je věc, která nám potom posuzování zákona a jeho relevanci velmi ztěžovala, protože zatímco poslední směrnice, kterou implementujeme a kvůli které vlastně původně zákon je novelizován, je k dispozici a má např. lhůty plnění až do 31. 12. 2016, tak předchozí směrnice, které jsou z roku 2006 a 2010, zachraňují vlastně už něco, co už dávno mělo být realizováno, a my v tomto zákoně jsme nebyli schopni rozlišit, co ještě můžeme nějakým způsobem reaktivizovat, resp. napravovat a dávat nějaké lhůty na nápravu a co je potřeba, aby bylo okamžitě přijato, neboť jinak hrozí, že by ČR vlastně byla pod sankcemi EU za nesprávnou implementaci evropských směrnic.

To je jeden moment, který byl pro nás docela komplikovaný a byť někteří z nás původně byli tímto zákonem velmi rozladěni, nakonec jsme řekl bych volili po dohodě s ministerstvem pro místní rozvoj, kterého se také tento zákon týká, protože se týká následné normy, kterou dnes budeme projednávat a po dohodě s ministerstvem průmyslu a obchodu, svolili k nějakému kompromisu, o které nyní krátce něco řeknu.

Evropská směrnice je napsána tím způsobem, že jednak říká, že všichni musíme měřit, kolik spotřebujeme tepla a všichni musíme mít na to nějaké měřící přístroje.

To samo o sobě už je jakýsi zásah do soukromí, do práva na vlastnictví nemovitostí atd. Na druhé straně je asi zřejmé, že stejně jako dnes už máme všichni měřiče elektrické energie, kterou spotřebováváme nebo měřiče, já nevím, vody, kterou spotřebováváme apod., tak něco podobného se asi dá čekat i u tepla.

Druhá věc, a ta byla mnohem komplikovanější a někteří z nás se s ní vyrovnávali mnohem obtížněji, bylo to, že zatímco evropská směrnice říká, že tyto naše povinnosti musíme splnit pouze, pokud je to technicky možné, finančně únosné a úměrné vzniklým úsporám. Jinými slovy, pokud je to nákladově efektivní, tak potom tak musíme činit. A bohužel v našem zákoně, o kterém se dnes bavíme, o posouzení technické možnosti, finanční únosnosti, úměrnosti k potenciálním úsporám, resp. nákladové efektivnosti, o tom není ani slovo. A my jsme teď začali hledat možnost, jak do tohoto zákona dostat to, aby vlastník nemovitosti a případně řekněme i nájemci mohli, pokud se ukáže, že to není opravdu nákladově efektivní, se vyhnout některým povinnostem, jako instalace indikátorů, instalace měřičů, nějaký způsob rozpočítávání tepla atd., atd. Výsledkem poměrně těžké debaty je to, že výbor přijal pozměňovací návrh, který tady komentoval pan senátor Eybert a který umožňuje ministerstvu v podzákonné normě, což bude vyhláška, stanovit rozsah toho, jakým způsobem bude potřeba měřiče instalovat. A bylo na čestném slově pana náměstka Šolce, a dnes bych poprosil případně i pana ministra, pokud by to mohl zopakovat, že poté, co vláda ČR, resp. ministerstvo bude mít k dispozici studii, kterou bohužel dnes ještě nemáme, která bude nějakým způsobem definovat typově, pro která zařízení vytápějící naše bytové domy, resp. nějaká multifunkční řízení, se nevyplatí instalovat indikátory a pro která se to vyplatí, pro která se nevyplatí instalovat měřiče a pro která se to vyplatí, že následně tato pravidla zapracuje do podzákonné normy, vyhlášky a následně pak bude umožněno těm majitelům nemovitostí a těm nájemcům, kterým se vlastně nevyplatí instalovat měřící přístroje, protože to není nákladově efektivní, že tak nebudou muset činit. Správnější by asi bylo, kdyby toto bylo přímo uvedeno v zákoně, ale my jsme prostě nebyli schopni v tento okamžik jít jinou cestou, než řekněme dát jakýsi bianco šek, samozřejmě v rámci zákona, ministerstvo průmyslu a obchodu a spolehnout se na jeho čestné slovo, že tuto možnost, která není v zákoně a přitom se nachází v evropské směrnici, to znamená nedělat věci, které jsou nákladově neefektivní, zapracuje alespoň do podzákonné normy, kterou je vyhláška.

Pokud se tak stane a pokud to tady pan ministr následně potvrdí, tak potom říkám, že jsme připraveni podpořit pozměňovací návrh a jsme pak připraveni podporovat celou zákonnou normu, protože považujeme to, abychom se někam dál posunuli a abychom dodržovali jiná ustanovení, která jsou v evropských směrnicích a jejichž nedodržování by nám potom způsobilo řekněme i finanční škody a hrozbu sankcí, za tak důležitou, že jsme ochotni, byť tato norma zdaleka není dokonalá, ji podpořit.

V tuto chvíli děkuji za pozornost, děkuji svým kolegům za poměrně intenzivní práci, kterou v této věci museli odvést, a nakonec i, pokud se dnes dohodneme, tak si dopředu dovolím poděkovat i zástupcům ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj, kteří několikrát s námi tyto věci diskutovali. Děkuji.

čas 09:56:35 - 09:56:45:

Vážený pane předsedající, jako zastupující předseda klubu ODS si dovoluji požádat o 5minutové přestávky před hlasováním.

Přílohy