Zákon o investičních pobídkách

25.07.2019

Praha, 10. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 106)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:15:44 - 12:17:38:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Já jenom chci říct takovou poznámku, která se toho tématu také týká. Já jsem se chtěl pana ministra zeptat, zda v rámci investic a investiční záměrů vše konzultuje s Ministerstvem pro místní rozvoj. Jak tady říkal už pan kolega Linhart, tak já to jenom potvrdím, že jak v oblasti ukazatelů kvality života, tak v oblasti makroekonomického vývoje, tak v oblasti řekněme úrovně inovací a vědy a výzkumu se rozdíly mezi kraji přes veškeré snahy v rámci kohezní politiky zvyšují.

To znamená, že tarify rostou. To je první věc a velmi bych se přimlouval za to, aby ministr za místní rozvoj a MPO v této věci spolupracovali. A druhá věc, na kterou si dovolím upozornit, dle mého názoru nejefektivnější intervencí, investicí do rozvoje regionů by bylo navýšení daňových příjmů, které mají od státu obce. A navýšení příjmů krajů účelově vázaných na rozvoj infrastruktury a podpory vzdělávání. Pokud by jenom tyto peníze bez jakéhokoli dalšího závazku obce a případně kraje s tímto účelem dostaly, tak jsem přesvědčen – a pokud by se tak stalo řekněme i odlišně od toho, jak který kraj je dneska na tom s kvalitou života, tak by to pomohlo daleko více než desítky či stovky investičních programů, které musí administrovat desítky či stovky úředníků.