Zákon o kompenzačním bonusu

09.04.2020

Praha, 19. schůze Senátu


Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (Tisk č. 227)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:00:07 - 16:01:40:

Děkuji za slovo, já také původně jsem chtěl říct něco jiného, co pak řeknu, jenom v reakci na pana senátora Doubravu dvě poznámky. První, znám několik senátorů, kteří již na různé bohulibé akce, které souvisí s bojem proti koronaviru, dali více než celý jednoměsíční plat. Možná třeba i dva. Pak druhá věc, že samozřejmě nikomu z nás nikdo nebrání, aby tak činil třeba i tím způsobem, o kterém mluvil pan senátor Doubrava. To jenom poznámka k tomu, co říkám, jinak, co jsem sbíral zkušenosti, tak by se možná i někteří divili, kolik prostředků senátorky a senátoři už různým způsobem v rámci své činnosti v senátních obvodech věnovali. Opravdu je to věc, kde si myslím, že, teď to říkám jako předseda Senátu, se senátorky a senátoři chovají, řekl bych, velmi zodpovědně. Troufnu si to takto říct. A teď druhá věc, kterou k tomu řeknu, se týká přímo toho dnešního bodu. Já bych chtěl poprosit paní ministryni, jestli by potom v tom závěrečném slově nemohla aspoň říci nebo naznačit, jakým způsobem se staví k návrhu na usnesení, resp. k hlavním výhradám, které tady přednesli zejména pan senátor Goláň a potom pan senátor Nytra, zda tedy počítá s tím, že by nějaká novelizace, která by ty největší problémy odstranila, byla v dohledné době možná. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:16:47 - 16:17:27:

Je to pravda, pokud Senát se neusnese jinak, já jsem to pochopil tak, že usnesení ústavně-právního výboru potom bylo legislativním odborem upraveno, aby bylo prostě kvalitnější z hlediska toho, jak je napsáno, nikoli z hlediska toho, že by se měnil obsah. Proto mi přijde logičtější, pokud bychom hlasovali nejdříve o usnesení, které přečetl pan senátor Goláň. Pokud je to jinak, tak proti tomu návrhu pana zpravodaje nic nenamítám. Ale pokud je to tak, jak říkám já, tak bych byl pro to, abychom hlasovali nejdříve o usnesení, které přednesl pan senátor Goláň. To je všechno. Pan ctěný senátor, předseda ústavně-právního výboru, kývá, tak to je pro mě docela dobrý signál.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:18:37 - 16:19:39:

Mně to tedy jasné není, protože kdyby tomu bylo tak... (Jiří Růžička: Miloši, blíž...) Mně to tedy jasné není, protože kdyby tomu bylo tak, jak říká pan místopředseda Štěch, tak by pan senátor Goláň podával pozměňovací návrh k předloženému usnesení ústavně-právního výboru. Protože tak neučinil, ale podal svůj nový vlastní návrh na usnesení, takže je částečně totožné, ničemu nebrání, máme tady dva návrhy na usnesení. Sám jste to tak, pane předsedající, říkal. První návrh na usnesení je návrh na usnesení doprovodné, který schválil ústavně-právní výbor, druhý návrh na usnesení je návrh usnesení, které tady přednesl pan senátor Goláň. To jsou dva návrhy na usnesení. Že se částečně shodují, je pravdou, ale neznamená to, že to druhé je pozměňovacím návrhem toho prvního. Já navrhuji, abychom hlasovali nejdříve o návrhu na usnesení, které přednesl pan senátor Goláň, což v případě, pokud se na tom neshodujeme, což je evidentní, rozhodujeme hlasováním. Takže já navrhuji, abychom procedurou hlasování pléna Senátu rozhodli, o kterém usnesení budeme hlasovat jako o prvním a více to neprotahovali. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:21:08 - 16:21:51:

Prosím, protože tentokrát já zase musím dát za pravdu panu místopředsedovi Štěchovi. Pokud chceme, aby se jako o prvním hlasovalo o usnesení pana senátora Goláně, musíme o tom rozhodnout hlasováním pléna Senátu, což navrhuji, abychom udělali, rozhodli jsme, že chceme o usnesení hlasovat jako o prvním a následně o něm hlasovali a nekomplikovali to jiným rozhodováním, protože pokud rozhodovat nechceme, o tom, o kterém usnesení hlasovat jako prvním, tak potom musíme dle jednacího řádu hlasovat jako o prvním o tom usnesení výborovém. Což ale nemá logiku, to jsme tady už jednou absolvovali jednání, takže už to nebudu znovu opakovat, proto navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o tom, o kterém usnesení hlasovat jako o prvním, a potom o tom, o kterém hlasujeme, jako že se má hlasovat jako první, o tom jsme hlasovali.