Zákon o kompenzačním bonusu

13.05.2020

Praha, 22. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (Tisk č. 256)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:05:53 - 16:14:19:

Já se omlouvám panu ctěnému senátorovi Michaeli Canovovi, nebylo mým úmyslem ho předejít, ale zase možná budu moci navázat na pana senátora Nytru nějakým svým krátkým příspěvkem, kterým bych zkusil aspoň některé z vás přesvědčit nebo poprosit, zda byste přece jen nezvážili, abychom zákon schválili v té podobě, jak přišel z Poslanecké sněmovny, s tím, že zároveň bych poprosil paní ministryni, jestli by se k věcem, které já tady budu říkat, nemohla vyjádřit, případně neřekla, jestli v tomto směru, o kterém budu mluvit, má vláda nějaký koncept, který by obcím a krajům pomohl. Já to nechci příliš protahovat, ale pár čísel tady řeknu, s tím, že některá tady už zazněla, tak se za to omlouvám. Ten celkový výpadek, který bude způsoben zavedením kompenzačního bonusu, v rámci státního rozpočtu, dnes podle toho, co můžeme z důvodových zpráv a z dalších věcí a odhadu vyčíst, je asi 45 miliard korun. S tím, že, protože je to vlastně výpadek, který se týká daně ze závislé činnosti, třetina této daně přísluší, protože je to sdílená daň, krajům a obcím, tak ve velikosti 15 miliard korun se to týká ponížení příjmů obcí a krajů, jak už tady někdo říkal, tak to není jediné ponížení, protože další přijde díky koronavirové krizi a recesi s tím související.

Když to velmi zjednoduším, těch 15 miliard korun, o které přijdou obce a kraje díky tomu kompenzačnímu bonusu, díky tomu, že pomůžeme zase OSVČ a malým s.r.o., rozdělíme na obce a na kraje zvlášť, tak u obcí je to 11 miliard zhruba, u krajů zhruba 4 miliardy korun. Když se nyní podíváme na aktuální čísla, na to, jak to bylo v roce 2019 s příjmy obcí a krajů, jaká byla predikce na rok 2020, na to, jaká je predikce nyní, ministerstva financí, která se vztahuje ke konci roku 2020, nyní, poté, co si procházíme covidovou krizí, tak zase si myslím, že je dobré si to tady říci, pokud bychom předpokládali, že obce a kraje si naplánovaly své příjmy takovým způsobem, že budeme porovnávat příjmy s rokem 2019, tak to, o co přijdou obce a kraje je celkem 36,2 miliardy korun. Čili 36,2 miliardy korun jsou peníze, o které obce a kraje přijdou, z toho jenom 15 miliard korun jsou to, co způsobí kompenzační bonus, ten zbytek je způsoben nevýběrem daní, to znamená, ponížení daňových příjmů obcí a krajů je zhruba 11 %. Když to zjednoduším, tak pokud došlo k tomu, že si obce a kraje naplánovaly své příjmy pouze na úroveň roku 2019, pokud si obce a kraje naplánovaly své příjmy pouze na úroveň roku 2019, tak jim bude chybět v rozpočtu každá desátá koruna. Pokud se ale stalo to, že si obce a kraje naplánovaly své příjmy na predikci ministerstva financí, která byla učiněna na začátku roku 2020, tak jim bude chybět v příjmech každá pátá koruna. Každá pátá koruna. Protože to, o co budou jejich příjmy menší, je celkem 66,2 miliardy korun. To znamená, proč o tom takhle mluvím? Mluvím takhle o tom proto, že pokud se stát rozhodne, že nebude nějakým způsobem kompenzovat obcím výpadek příjmů, je to jen výpadek části jejich příjmů, který je způsoben tím, že byl zaveden kompenzační bonus pro OSVČ a pro s.r.o., tak ještě tím sníží schopnost obcí dávat i těmto lidem a těmto s.r.o. práci, sníží tím schopnost obcím a krajům investovat, což je přesně to, co vláda říká, že chce dělat, že z této krize se chce proinvestovat. A protože se z ní chce proinvestovat, tak proto snižuje zavedením kompenzačního bonusu obcím a krajům, které ví velmi dobře, jak mají investovat na té lokální úrovni, velmi dobře, o dalších 15 miliard propad jejich příjmů. A to je obsah usnesení, který my tady navrhujeme. Aby se vláda skutečně zamyslela, jestli je jediná v této republice, která ví, jakým způsobem se z této krize proinvestovat. A jestli náhodou by to nemohlo být také tak, že část prostředků, které vláda chce poskytnout na investice, by mohly být poskytnuty přes obce a kraje. A pokud se to tak má stát, např. i přes Zlínský kraj, pan hejtman už si o to zřejmě říkal, tak to musí být tak, že paní ministryně nebude brát těm obcím další peníze o které ony přicházejí díky tomu, že je zaveden zákaz o kompenzačním bonusu.

A je to v zájmu vlády a v zájmu této země, nikoli jenom v zájmu obcí. Protože jsem přesvědčený, že z hlediska drobných investic a udržení drobných podnikatelů, živnostníků a malých s.r.o. je daleko lépe dokáží zaměstnat a uživit obce a kraje, pokud jim peníze nevezmete, pokud uděláte to, co je v tom návrhu usnesení, dáte jim řekněme nějakým dotačním titulem nebo nějakým jiným způsobem z té rezervy, která tam vznikla, díky tomu, že byla navýšena možnost dluhu na 300 miliard korun, prostředky na jejich investice, na investice obecní a na investice krajské. Čili na závěr to ještě jednou zopakuji. Ta moje prosba je, abychom do tohoto zákona nesahali, protože s.r.o. a všichni na ty peníze čekají, ale zároveň moje druhá prosba je, aby paní ministryně řekla jestli skutečně považuje za správné udělat to tak, aby se ještě prohloubil propad příjmů obcí a krajů takovým způsobem, že skutečně žádných investic, které by mohly pomoci tomu, abychom se z této krize dostali, nebudou schopny, protože přijdou celkově buď o 66, nebo 36,2 miliardy korun, podle toho, jak kdo plánoval, když to vezmu na konkrétní obec, tak pokud byla opatrná, tak jí bude chybět každá 10. koruna v rozpočtu, pokud byla optimistická, věřila vaší predikci ze začátku roku, tak přijde o každou 5. korunu, která jí tam bude chybět. Tak to dneska je. Takhle je to jednoduché. Pokud jsem se držel zkrátka, vycházel jsem z příjmů z roku 2019, bude mi chybět každá 10. koruna, pokud jsem věřil nové predikci, nečekal jsem, že může přijít koronavirová krize, tak mi bude chybět každá 5. koruna. To je celé, co tady dneska řešíme. Pokud toto připustíme, tak v tom okamžiku, opakuji se, ale je to důležité, v tom okamžiku není možné očekávat, že obce a kraje se budou chovat jinak než tak, že pojedou na minimum, nebudou schopné žádných velkých investic, tím pádem základní a nejerudovanější a nejvíce zdatný investor na úrovni lokální, ať je to krajské nebo místní, vám bude chybět. To je celé, co se může stát. Tím, že tady přichází kraje, obce o dalších 15 miliard korun, se to nebezpečí jenom prohlubuje. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:31:58 - 16:36:30:

Děkuji za slovo. Já bych ho normálně neuplatnil, ale protože jsem byl minimálně nepřímo osloven, tak na to musím reagovat. Protože si nemohu pomoci, ale ty úvahy, které tady byly předneseny, nejsou správné. A já vysvětlím, proč si myslím, že nejsou správné.

Ta situace je dneska taková, že zhruba se dá předpokládat, že u každé obce bude chybět na jednoho občana každému, řekněme třeba starostovi, 3000 Kč. Zhruba tak, 3000 Kč na občana budou prostě chybět. S tím, že to, co způsobí kompenzační bonus, je ztráta zhruba 1000 Kč na občana. S tím, že pokud se přijme to, co navrhuje výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, tak ta ztráta způsobená kompenzačním bonusem nebude 1000 Kč na občana, ale nějakých 600, 500, 400 Kč. Tak to je, abychom si to řekli. To znamená, z těch 3000 se dostáváme na 2600. Aby to bylo všem jasné, na 2600 s tím, a řekneme, co riskujeme. Tady někdo mluví, jako kdyby věděl, že to v Poslanecké sněmovně schválí. Kdo to ví, ať zvedne ruku a řekne, že to ví. A jestli řekne, že to ví, tak já i kvůli těm třem stovkám budu hlasovat.

Ale co se jinak může stát. Může se stát to, že my to tam pošleme nazpátek s tím pozměňovacím návrhem, a teď to neprojde. A pak se stane to, že to neprojde ani sto jedničkou. A pak se stane co? No, že s.r.o. nemají ty peníze, protože ten zákon není schválen. Spadl pod stůl. Anebo to dopadne tak, že nás sto jednička přehlasuje a nebude nic.

A máme jeden souboj za sebou. Anebo se stane to, že z těch 1000 Kč dostanou obce a města 400, nebo 600 Kč. A je to prostým hlasováním v Poslanecké sněmovně. A to usnesení říká – a opravdu se mi to nelíbilo, co tady zaznělo - že pokud vláda k tomu nepřistoupí férově, tak my v červnu, a pochopil jsem, že všichni jsou tady proto, předložíme pozměňovací návrh rozpočtového určení daní, který říká, milá vládo, vrať obcím a krajům 15 miliard.

To napíšeme. Když to tady schválíme a pošleme to ze Senátu do Poslanecké sněmovny, v čem je ten zákon v jiné pozici než ten, co tam pošleme teď? V čem je v jiné pozici? Co se stalo jinak? Proč tady řvete, že děláme něco špatně, když to není žádná pravda. Není to pravda, ty obce to dostanou, když bude vůle v Poslanecké sněmovně. Nevím, jestli bude menší, než bude dneska. Řekl bych spíše, že bude větší, protože obce budou mít více problémů a všechno bude více eskalováno. Čili už budou vědět, jak jim ty daně nejdou. Dneska jim ještě pořád jsou. 1. duben jim nešel, jinak jim všechno šlo. A vy tady na nás křičíte, že nechceme pomáhat obcím. To není žádná pravda. My jsme našli lepší cestu, než je ta nynější, tahat se tady o čtyři stovky. My chceme nazpátek 1000 Kč pro obce, pro každého občana. A chceme to udělat tak, že říkáme, vládo, udělej to ty, a když to neuděláš, tak si o to řekneme my v červnu. Takhle to je, prosím.

A nemaťte tady občany a nemaťte tady lidi nějakými jinými úvahami, které nejsou správné. Tak to zkrátka je. A uvidíme, co udělá vláda, když schválíme usnesení. A když to neudělá, tak znovu opakuji, v čem je návrh zákona o změně rozpočtového určení daní v jiné pozici z hlediska narovnání příjmů obcí oproti tomu zákonu, který tam pošleme případně my s tím pozměňovacím návrhem?

Já vám řeknu, v čem je v jiné pozici. V tom, že obcím dává na občana o 600 Kč víc. V tom je v jiné pozici než v tom, co tady dneska je v tom pozměňovacím návrhu, který to nesanuje úplně, ale jen částečně. Tak si, prosím vás, posypme hlavu popelem, podívejme se na to, co je pro obce nejlepší, a to podporujme. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 17:01:30 - 17:08:27:

Já jsem se stejně chtěl přihlásit kvůli něčemu jinému, jenom poprosím ctěné kolegy případně kolegyně, kteří si skutečně myslí, že jsem řekl, že jedno, o čem tady hlasujeme, tak to jsem určitě nebyl já. Dokonce si myslím, že vím, kdo to byl, ale já jsem to určitě nebyl, to bych nikdy neřekl. Nemá to ani logiku v tom, že jsem navrhoval, abychom schválili ten zákon v tom znění, jak nám přišel z Poslanecké sněmovny. To jsem řekl já. Neříkal jsem nic o tom, že je jedno, co tady schvalujeme, to v žádném případě. To si nikdy nemyslím a věřím, že ani myslet nebudu. No ale to je mimo. Já jsem se hlásil kvůli některým jiným věcem, protože každý z nás se snaží najít co možná nejlepší cestu k cíli v tom smyslu, aby ty obce a města měly maximum finančních prostředků i v této těžké situaci. A v čem se tady lišíme, je v tom, že dneska nemáme stejný názor na to, jaký postup je ten nejlepší. Já upozorňuji, že to opravdu o ničem jiném není, když si to zanalyzujete. Je to o tom, že my, co jsme příznivci obcí a krajů a co maximálního množství peněz pro ně, dneska nemáme stejný názor na to, jakým postupem toho můžeme dosáhnout. Já bych byl velmi rád, kdybychom to takto byli schopni brát. A ne abychom to stavěli do polohy, že někdo těm obcím ty peníze nechce dát a někdo jim chce dát. Ještě jednou to zdůrazňuji, máme na to prostě na ten postup, který je nejsprávnější, rozdílný názory. A já znovu vysvětlím, proč si myslím, že ten názor, který na tom mám já, má větší naději uspět, než ten, který tady je prezentován řekněme prostřednictvím toho pozměňovacího návrhu VHZD. První věc je, když se podívám na jednání Poslanecké sněmovny, tak dokonce jsem zjistil, což je také zvláštní a nechci se nijak, nebudu po tom více pátrat, ale věřím, že si to zjistí určité kolegyně a kolegové, kteří k tomu mají blíže, že i poslanci z KDU-ČSL, i poslanci ze STAN hlasovali pro ten návrh toho zákona v té podobě, jak k nám doputoval. Tak to zkrátka je. Ne všichni, ale hlasovali. To je jedna věc. To znamená, přišlo to sem v nějaké podobě, která je taková, že způsobuje, že ty peníze, které potřebují osoby samostatně výdělečně činné a malá s.r.o., která mimochodem jsou solí života obcí a krajů, zejména obcí, jsou solí. To znamená, my opravdu potřebujeme, aby ony nám tam fungovaly, aby oni tam prostě dělali ty služby, které tam dělají, aby tam nekrachovali, protože to pro ty občany tam je velmi důležité. Tak se stalo, že ta podpora vládní, která jde těmhle lidem, kteří jsou základní jednotkou proto, aby ta obec fungovala, jde jednak řekněme z částí prostředků, které vybral stát. A kdyby je nedal těm s.r.o. a nedal těm OSVČ, tak by byly jeho a mohl by je použít na něco jiného. A z části jde i z peněz, které kdyby nebyly dané těm OSVČ a těm s.r.o., tak by šly obcím, takhle to je. A nikdo, jediné, co se přitom stalo, je to, že se těch obcí a krajů nikdo nezeptal, jestli oni také jsou pro to, aby tímhle způsobem ty peníze ty OSVČ a ty s.r.o. dostaly. Nikdo se jich na to nezeptal, byť to je sdílená daň. On se jich na to zeptal tím, že to předložil ve formě zákona, pro který třeba i spousta starostů a zastupitelů a krajských zastupitelů a hejtmanů hlasovalo. Upozorňuji na to, v Poslanecké sněmovně pro to hlasovali. Tyhle ty lidi, co křičí, že chtějí ty peníze a tak dále. Takže oni sami řekli, že nejdříve, že jakoby souhlasí s tím, aby těch 15 miliard korun nebylo pro ty obce a kraje tím, že pro to hlasovali v Poslanecké sněmovně, pro ten návrh toho zákona, který my tady dneska máme. A dneska křičí, to není dobře a tak dále a tak dále. A teď my to tady máme k řešení. Ukazuje se, že ten problém je poměrně komplikovaný, protože to nejde vyřešit jednoduchou změnou zákona takovou, která by způsobila, že těch 15 miliard obcím a krajům se vrátí vcelku a nenaruší to prostě nějaké možné vyplácení těm OSVČ a s. r. o. a je to docela administrativně náročné. Vláďa Vilímec, který je opravdu dobrý na ty daně, přišel na způsob, jak to alespoň částečně vrátit těm obcím a krajům s tím, že aby to bylo možné, tak se to musí nazpátek poslat do Poslanecké sněmovny, a ta kdyby to schválila, tak dostaneme jenom z toho, co ty obce mohly mít, asi 30 nebo 40, řekněme 40 % a tak dále. A my to tam chceme poslat. Buď to dopadne tak, že nám to tam projde. Když nám to tam projde, tak v tom okamžiku předpokládám, že už nic dalšího nedostaneme. A je to velmi málo pravděpodobné, protože už jednou si tam o tom ty lidi z Poslanecké sněmovny, kteří taky žijí v těch obcích a krajích, ani neřekli, oni si to ani neřekli, že jo. Tak to je. Anebo to neprojde. A pak jsou nějaké další možnosti, že buď to bude v té podobě, jak to dneska máme my, nebo nebude vůbec nic. To už tady bylo řečené. A druhá možnost je, že si řekneme, že prostě se na tom všem domluvíme a uděláme jiný typ ofenzivy, pokud ta vláda se k tomu nepostaví podle toho usnesení, a budeme chtít, aby ty obce a kraje ty peníze dostali v celé výši těch 15 miliard korun, protože to je dobře i pro tu vládu a pro ten stát, neboť investice a ty věci, které my potom budeme dělat na těch obcích a krajích, pomůžou také rozvoji toho u těch daných území. A to je celé. A my se bavíme jenom o tom, jestli je správné dneska to tam vrátit s pozměňovacím návrhem a vědět, že není moc velká šance, že by prošel, a že když projde, tak dostaneme z toho, co nám patří nebo co patří obcím a krajům jenom 40 %, anebo říct, podívej se, vládo, zařiď to nějakým jiným způsobem, aby ty peníze, těch 15 miliard obce a kraje dostaly. A když to neuděláš, tak my ti tam vlastně ten návrh toho zákona, ve kterém bude napsáno, aby těch 15 miliard korun obcím a krajům se vrátilo, pošleme v červnu. To je celé. A ty zase budeš rozhodovat, vy tam budete rozhodovat stejným způsobem a za stejné konstelace, jako je teďka. Podle mého názoru trošičku lepší, protože už bude zřejmější, že ty obce a kraje nemají tolik peněz. To je jedno.

A takhle to tady dneska stojí podle mého názoru a je jenom o tom, budeme hlasovat o tom, který postup se zvolí. Nebudeme hlasovat o tom, jak to tedy já cítím aspoň, že by někdo nechtěl, aby ty peníze obce dostaly, a někdo by chtěl, aby je dostaly. Takhle to prostě není. A kdo to bude stavět do téhle té polohy, tak to nedělá z toho důvodu, že chce pomoci obcím a krajům, ale dělá to úplně z jiných důvodů. A to je z těch důvodů, že zakrátko budou volby a že se to dobře prodává a dělá se normální politika. Ale pravda je jinde. Pravda je v tom, že se lišíme v názoru, jakým postupem postupovat, abychom obcím a krajům dostali ty peníze nazpátek k nim. Nelišíme se v tom, jestli mají nebo nemají dostat, děkuji.