Zákon o loteriích

10.12.2015

Praha, 16. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 160)

čas 16:29:21 - 16:32:43:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové. Přihlásil jsem se poté, co skončil pan kolega Koliba, protože mě vlastně k vystoupení vyprovokoval. Následně paní kolegyně Hamousová mě zase trochu zklidnila, ale už jsem se neodhlašoval, protože to, co řekla ona, je úplně přesně. To je provizorium, tento zákon je obyčejné provizorium, jehož hlavním, když neřeknu jediným cílem je navýšit příjem státního rozpočtu v roce 2016. V tomto směru si dovolím dokonce říci, že některé části důvodové zprávy uvádí čtenáře důvodové zprávy v omyl. Říkala to tady moje kolegyně Vrecionová. Když se podíváme na stránku 2 důvodové zprávy, tak se dozvíme, že hlavním principem navrhované úpravy je předcházení sociálně patologickým jevům, potírání sociálně patologických jevů, ochrana hráčů. Nic takového tento zákon neobsahuje a nic takového neřeší. Říkám to zejména kvůli panu ministrovi, aby si uvědomil, že přesto existují možná někteří členové Parlamentu, kteří důvodové zprávy čtou a zbytečně je takovéto řeči naštvávají. Zároveň na jeho obranu říkám, že on to tady řekl správně a žádné takovéto věci nezmiňoval.

Proč nám to, proboha, do důvodové zprávy potom někdo píše, když tam jediné opatření na ochranu hráčů není. Jediné, co tam je, je předpoklad, že možná ubude šest procent automatů, což zase nikdo neví. Ale to je jenom predikce, která už není doprovázená tím, do jaké míry zvýšení daně zvýší motivaci provozovatelů výherních automatů je převést do nelegálního hazardu. O tom tam není ani slovo. My se o tom můžeme domnívat, jestli to bude šest procent nebo tři procenta nebo nula a skutečně dojde k nějakému omezení.

Takhle to prostě je a mě fascinuje prostě ta nekvalita důvodové zprávy, a to jak prostě nekvalitní materiál nám byl MF předložen. Poslední věc, když se podíváte na graf, který máte na str. 14, tak zjistíte, že vlastně současné MF se chová k provozovatelům hazardu jako ke slepičce, která snáší zlatá vejce. A ten zákon je jedině o tom, aby více zlatých vajec šlo státu a méně zlatých vajec těm, co provozují hazard. S tím, že tam nikdo nic neříká o tom, jak se bude zvětšovat kurník, do kterého stát nemůže...

Protože ten se samozřejmě zvětšovat bude, když slepička... Ale problém je v tom, že zákon nic neříká o tom, že slepička nesnáší zlatá vejce, ale jedovatá vejce. Takže já se těším, že konečně někdy dostaneme zákon, kde se budeme bavit o tom, že kromě toho, že nejsou zlatá, tak jsou také jedovatá, a že s tím začneme něco dělat! To je všechno a děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost.

Přílohy