Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení

29.04.2020

Praha, 21. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (Tisk č. 248)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:14:09 - 11:15:29:

Já děkuji za slovo, já mám na paní ministryni dvě poznámky, které se týkají toho, jak reagovala na ten pozměňovací návrh paní senátorky Jelínkové. Omlouvám se, pokud tedy třeba se ptám na věci, které bych měl vědět. První můj dotaz je, z čeho plyne, že není možné třeba, pokud bychom ten pozměňovací návrh schválili za to období od toho 11. března do konce března, to vyplatit dodatečně? Proč tam to zpoždění musí vzniknout, proč to prostě není možné udělat normálně na dvakrát, postupovat, jak je to nastaveno. A následně, protože to období bylo ještě prodlouženo o ty březnové dny, je doplatit, aniž by k jakémukoliv zpoždění došlo, takže je můj první dotaz, kde je ten problém, že najednou tam přibývá 5 týdnů, jsem to úplně nepochopil, proč by to nebylo možné zorganizovat jiným způsobem, aby ty platby normálně běžely. A ten druhý, rozumím tomu správně, že potom v tom zákoně to je od začátku dubna už nějak ošetřeno tím způsobem, že ten, kdo pečuje o nemocné dítě, dostává také 80 %? Jo, to už tam je někde ošetřeno, to jsem se jenom chtěl zeptat, to mi to kývání stačí, čili ta odpověď na to první, to bych poprosil.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:28:37 - 11:29:59:

Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil proto, abych reagoval na vyjádření paní ministryně. Jednak jsem z jejího vyjádření nepochopil, proč není možné vyplatit ošetřovné za duben a potom se vrátit k březnu, kde chápu, že by mohly být některé problémy, proč prostě musí být prvně vyplacen březen a pak duben. Takže to jenom k tomu. Ale nemyslím si, že to tady máme znovu zásadně rozebírat. Pokud si paní ministryně je jistá, že by to znamenalo zpoždění pět nebo sedm týdnů, tak to asi musíme vzít jako fakt, byť třeba nepochopitelný.

A potom ještě použiji, při vší úctě k paní ministryni, její logiku, která se týká toho, jak by jí hrozně bylo líto, že ti, co mají děti od 11. března doma, protože jsou uzavřené školy a oni se musí starat, by dostali o 20 % více než ti, co se starají o nemocné děti, tak jen upozorňuji, paní ministryně, že pokud se nic nestane a pozměňovací návrh paní Jelínkové nepřijmeme, tak to bude tak, že ti, co měli nemocné děti a starali se o ně, tak dostávali 60 % a ti, co měli děti doma, protože nemohly jít do školy, protože byly zavřené, dostávali 0 %. Čili rozdíl mezi nimi je 60 %, zatímco to, co by se stalo a co vám hrozně vadí, je to, že je rozdíl 20 %. Tak to jen k tomu takový jednoduchý výpočet.