Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

11.12.2019

Praha, 14. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 154)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:13:49 - 16:14:56:

Děkuji, vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové. Já jenom doplňující dotaz. Nebo dva dotazy. Jednak poprosím pana ministra, aby nezapomněl na ten dotaz pana senátora Nytry, proč mu stačí 8, respektive 4 miliardy, a nechce 12, respektive 6 miliard pro svůj resort, respektive pro Státní fond životního prostředí. A můj druhý dotaz je, jestli ministerstvo životního prostředí a obecně vláda, protože je dlouhodobě neúspěšná ve vyrovnávání disparit a podpoře těch strukturálně postižených regionů neuvažuje třeba o tom, že by část prostředků z těch povolenek šla jako příjem obcím, případně krajům. Jako příjem, a ony by se potom rozhodovaly v rámci zastupitelstva, co je potřeba udělat a jakým způsobem je potřeba tam to životní prostředí, respektive ke kvalitě života pomoci.

To znamená, teď to neříkám jako pozměňovací návrh, jen do budoucna na přemýšlení, jestli třeba, kdyby to bylo 12, jestli by to nemohlo být 4 – 4 – 4.