Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

02.05.2013

Praha, 9. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 82)

čas 11:31:18 - 11:33:12:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Jenom k těm slovům, která tady byla řečena chci dodat jednu věc. My jsme tady v Senátu jednou jinou podobu tohoto zákona schválili. A při té připomínce říkám, že jsme schválili, že 60 % prostředků, které by se vybraly z pojištění odpovědnosti, mělo být přiděleno ministerstvu vnitra a potom jeho prostřednictvím Hasičskému záchrannému sboru a 40 % krajů – řekněme, když to zjednoduším, pro dobrovolné hasiče. S tím jsme souhlasili, a proto mě trošku zaráží, že dneska tady v některých případech je najednou nesouhlas, protože změna, která nastala – a každý z nás to může třeba posuzovat jinak, spočívá pouze v tom, že do přerozdělovacího procesu, který musí vzniknout, pokud financujeme nějakou veřejnou službu, jako například Hasičský záchranný sbor, se nyní dostal privátní subjekt, což je kancelář Asociace pojišťoven. Jediné, co se tím zákonem stává, že vlastně dneska si i pojišťovny mohou lépe pohlídat to, jakým způsobem budou prostředky hasičům a případně dalším složkám integrovaného záchranného systému, případně nějaké vzdělávací projekty využity. Takže v tomto případě si myslím, že bychom měli zůstat konzistentní a měli bychom tento zákon v této pozměněné podobě podpořit.

čas 12:03:31 - 12:05:33:

Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, omlouvám se, že vystupuji po druhé, ale přinutilo mě k tomu vystoupení pana senátora Drymla, čili prostřednictvím pana předsedajícího k panu senátoru Drymlovi, případně k některým dalším, dvě věci. Jednak, pane senátore, paní kolegyně Gajdůšková nemluvila o 40 tisících vojáků, ale o 24 tisících vojáků. To znamená, řekla to správně. Je potřeba poslouchat. A druhá věc, kterou k tomu chci říci, je to, že představa, že by tady z fondu zábrany škod šly peníze na nějaké společenské akce dobrovolných hasičů, je úplně hloupá. Nenacházím jiné slovo. Situace přece vypadá úplně jinak. Situace je o tom, že kraje a obce dávají peníze dobrovolným hasičům kromě jiného třeba řekněme i na jejich činnost, která souvisí s rozvojem obce, se společenským životem obce atd. A dneska je to tak, že už na to kraje a obce peníze nemají, protože je musí dávat na věci, které souvisejí se škodami, které souvisejí s provozem vozidel. Musí dávat peníze na auta, na výzbroj atd., atd., což je věc, která rozhodně odpovídá účelu fondu zábrany, a směšovat to dohromady a naznačovat tady, že schvalujeme pro dobrovolné a další hasiče peníze na nějaké jejich vedlejší činnosti je nesprávné. Ti hasiči si to nezaslouží. Takže já jsem na jejich obranu vystoupit musel a byl bych velmi rád, abychom si uvědomili, jak to ve skutečnosti s těmi hasiči funguje, a nepřikládali jim nějaké zištné choutky, když je to naprostý nesmysl. Děkuji za pozornost.

Přílohy