Zákon o poštovních službách

11.11.2015

Praha, 14. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdější předpisů (Tisk č. 138)

čas 13:05:28 - 13:08:59:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře. Já se omlouvám, že ještě takhle před obědem zdržuji, ale já si jednak dovolím říct něco k obsahu toho zákona, k té hlavní části, jak šel ten zákon do Poslanecké sněmovny a potom k tomu, co zde říkala moje kolegyně Veronika Vrecionová.

Co se týká toho vlastního těla zákona, jak ho připravila vláda, tak já si myslím, že ta změna kompenzačního fondu a přístup nové vlády k té věci a k jejímu řešení je v pořádku. My v Senátu, byť se to týká vlády, jejíž já jsem členem jedné ze stran, která ji tvořila, jsme říkali v Senátu, že ten kompenzační fond, tak, jak byl konstruován, fungovat nemůže. Já jsem nakonec rád, že to dneska vláda řeší a v tomhle smyslu návrh toho zákona podporuji.

Co se ale stalo – a paní senátorka Vrecionová o tom tady velmi stručně mluvila – je, že v Poslanecké sněmovně byl podán poslanecký návrh pana poslance Stupčuka, který vlastně zřizuje odštěpením České pošty nový státní podnik, což vůbec není obsahem toho zákona tak, jak byl z vlády předložen. Pokud byste se podívali např. na stenozáznam, tak napříč politickým spektrem ti lidé, kteří se zabývají právem a právní čistotou právních norem v Poslanecké sněmovně, jednoznačně na to, že se jedná o přílepek upozorňovali.

Je paradoxní, že když jsem si ty stenozáznamy četl, tak asi ve dvou nebo dokonce ve třech byl citován přímo náš předseda ústavně-právního výboru pan Miroslav Antl. S tím, že očekávají, že se dneska v této věci na horní komoře, tzn. u nás, nějakým způsobem právě on jako zástupce nebo předseda ústavně-právního výboru vyjádří. Toho vyjádření jsme se tady nedočkali. Mě to trošičku mrzí, protože já sám se necítím být člověkem, který se stoprocentně v těchto právních věcech orientuje.

Na druhé straně, pokud jsem tady mnohokrát od svých kolegů slyšel, že jednou z rolí Senátu je dbát na právní čistotu právních norem, které schvalujeme, a dneska tady máme z dolní komory, z Poslanecké sněmovny zákon, kde evidentně dle názoru hned několika poslanců, a nejen poslanců, ten přílepek existuje. Náš ústavně-právní výbor k tomu nezaujímá žádné stanovisko, jak jsem pochopil, tak jsem považoval za správné a nutné tady takto vystoupit. Položit spíše řečnickou otázku a zároveň na to znovu upozornit, neboť si myslím, že bychom takto k právním normám a jejich schvalování přistupovat neměli.

Možná, že pan ministr ve svém vystoupení to, co jsem já říkal nebo jsem si přečetl, vyvrátí. Na druhé straně ve svém vystoupení, nebo vystoupení pana ministra v Poslanecké sněmovně zaznělo, že žádá o přijetí toho zákona. Ale to, že se nejedná o přílepek, si vyvracet netroufl. Pouze to přešel. Tolik ode mě, děkuji za pozornost.

Přílohy