Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků

17.12.2020

Praha, 3. schůze Senátu


Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (Tisk č. 9)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 19:51:50 - 19:54:03:

Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, já jenom spíš jiný pohled na věc. Kritiky už tady zaznělo docela dost. Když jsem o zákoně přemýšlel, tak jsem si musel vzpomenout na registr smluv, kde jsme také hledali nějaké řešení, protože ony ty věci mají vždy dvě stránky, protože pokud něco hledáte a máte to na jednom místě, tak to může být někdy třeba i výhodné. Ale myslím si, že by bylo dobré, kdyby se vůči obcím dodržovaly takové dva principy. Ten první je, že si o tom rozhoduje obec třeba usnesením zastupitelstva. Ten druhý je, že nedochází k tomu, že se zvyšuje byrokracie.

K čemu směřuji? Směřuji k tomu, jestli třeba, když ministerstvo vnitra na základě nějakých připomínek, třeba i občanů, dojde k názoru, že by bylo dobré, aby obecní vyhlášky byly obecně dosažitelnější, já si myslím, že ideální postup je takový, že se skutečně stane to, že dostane každá obec nabídku, že pokud vyhlášky zveřejní v nějakém informačním systému, který spravuje ministerstvo vnitra, tak je nemusí nikde jinde archivovat a někde jinde zveřejňovat, má to tím zajištěno. A že o tom, zda je bude zveřejňovat nebo ne, si může sama rozhodnout například usnesením zastupitelstva. Tím to máte vyřešeno.

Podobně jsem se třeba díval na registru smluv, kde, kdyby to bylo tak, my jsme se o tom bavili na výboru, že když zveřejníte smlouvu v registru smluv, že už ji nemusíte nikde jinde archivovat, už ji nemusíte nikde jinde uchovávat, že už je máte prostě dány a mohlo se o tom rozhodovat na zastupitelstvu, by se klidně mohlo stát, že by tomu tak bylo. A potom bychom se dostali k tomu, co všichni chceme, aby byly systémy jednodušší a přehlednější a nebyl by k tomu nikdo nucen, což samo o sobě potom automaticky vyvolává averzi a odpor. Důvodů je více. Takže spíše z mého pohledu doporučuji zamyslet se nad tím, jak by třeba ústřední orgány mohly dát obcím nabídku, která by pro ně byla akceptovatelná, výhodná. Jednak z hlediska toho, že si samy mohou rozhodnout, jednak z hlediska toho, že jim to šetří práci. To se v tomto případě rozhodně neděje.

Takže tolik ode mě. Děkuji.