Zákon o státních svátcích II. - 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

31.01.2019

Praha, 5. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 29)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:37:08 - 11:39:03:

Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně. Pozorně jsem poslouchal všechna vystoupení, v některých případech i pamětníků. A pak jsem si uvědomil, že rok má 365 dní a poté jsem si představil, jak se na Den boje za svobodu a demokracii a na Mezinárodní den studenstva bude dívat dospělý člověk za 100 let. A jediné, co mi z toho vyšlo, je, že se může i stát, že on si bude myslet, že 17. listopad je dnem boje za svobodu a demokracii a potom ještě něčím dalším, což je Den mezinárodního studenstva, který je také bojem za svobodu a demokracii a že jedině správné logické řešení – a teď se omlouvám za tuto logiku – je, aby 17. listopad byl Den boje za svobodu a demokracii. Tečka. A Mezinárodní den studenstva. Tečka. To znamená, aby to v jednom dni, jako se někteří z nás narodili v jednom dni, to byly v jednom dni dva svátky, z nichž jeden se nazývá Den boje za svobodu a demokracii a druhý se nazývá Mezinárodní den studenstva. A já říkám, že pokud by to někdo navrhl tímto způsobem, tak bych pro to hlasoval. Ale spojit to spojkou "a" znamená, že jakoby pro lidi za 100 let nebo za 200 let říkáme, že to jsou dvě věci, které spolu nějak nesouvisejí, nebo jak to je? A teď pozor! My to dneska víme, je nám to všem jasné a všichni tomu rozumíme. Ale nemělo by to být správně tak, že v jednom dni se prostě staly dvě významné věci a budou v jednom dni dva svátky?