Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení

18.07.2012

Praha, 24. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 382)

čas 15:00:11 - 15:03:23:

Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, kolegyně a kolegové, k bodu, který dnes projednáváme mám jednu poznámku a jednu otázku. Poznámka navazuje na otázku pana kolegy Víchy.

Pokud dobře rozumím, je to tak, že prostředky EU, kterými dnes disponujeme nám byly přiděleny v roce 2007 až 2013, bylo to celkem zhruba 700 miliard korun a z toho nějakých 600 milionů korun je umístěno někde v nějaké části integrovaného operačního programu. Nyní k mojí otázce. Ona paní poslankyně Horníková to už tady zmínila, ale já otázku upřesním, protože pro moje rozhodování je velmi důležitá, protože zřejmě nikdo tady není takový, že by si přál, aby Česká republika přišla o 600 milionů. Já podle všeho, s čím jsem se zatím potkal v rámci evropských fondů a operačních programů, jsem to vždycky vnímal tak, že pokud nám EU byly nějaké peníze v rámci operačního programu přiděleny, tak při přiměřené snaze bez větších problémů je možné ty peníze realokovat, přemístit v rámci operačního programu a při větší snaze je to dokonce možné dělat i mezi operačními programy. To znamená – já se znovu ptám, zda skutečně je tomu tak, že v případě těch 21 milionů euro tomu tak není. Jestli skutečně je tomu tak a je to pro mě naprosto výjimečná situace, s kterou se setkávám v rámci evropských peněz poprvé, že není možné dnes těch 21 milionů euro na základě schválení nějakého orgánu – buď to bude řídící orgán nebo nějaký řídící výbor nebo někdo dalším, to samozřejmě je potřeba vždy zjistit, zda skutečně není možné tyto peníze vzít a dát někam jinam. Potenciálních příjemců, těch řídících orgánů, které by uměly celkem bez velkých problémů do roku 2015 600 milionů korun využít, já znám hned několik. Tady bych problém neviděl. Čili opakuji naposledy svoji otázku, zda skutečně jistě víme, že není možné realokovat zmíněných 600 milionů korun do jiného místa integrovaného operačního programu, případně přímo do jiného operačního programu k jejich využití. Děkuji za pozornost.

Přílohy