Zákon o účetnictví

14.12.2016

Praha, 3. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 8)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:36:38 - 16:38:33:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Po panu kolegu Kuberovi už skoro není co říkat, tak já spíš udělám jednu věc, kterou nedělám často, já bych chtěl vládu pochválit za to, že se poměrně dlouhou dobu bránila tomu, abychom tu směrnici přijali, resp. aby ta směrnice byla přijata na úrovni Evropské komise, leč, nepodařilo se. Máme ji tady a musíme ji implementovat.

Já jenom, abyste si udělali obrázek, jak to vlastně v praxi funguje. V praxi je tomu tak, že tomu popisu toho tzv. nefinančního reportingu, který dělají ty velké firmy, se věnují velmi chytří lidé, kteří jsou za to velmi významně placeni, píší různé zprávy, tak, aby to bylo co možná nejlepší, aby co možná nejlépe ty firmy vypadaly. Výsledkem bylo, tam byly některé příklady, které jsou z tisku, a normálně jsou dostupné, že tím lídrem, kdysi tím lídrem té celospolečenské odpovědnosti byla firma Enron. Jestli vám to něco říká? Dostala například cenu americké vládní agentury za ochranu klimatu a cenu pro svědomité firmy od Rady pro ekonomické priority. Celkový dopad hospodaření firmy, jež skončila největším bankrotem v amerických dějinách, známe. Takže to byla jedna firma, která byla velmi dobrá v tom vykazování toho nefinančního reportingu.

Další firma, taky ji známe, byla firma Lehman Brothers, byla taky velmi sociálně zodpovědná a taky velmi vysoce hodnocená, díky nefinančnímu reportingu.

A poslední velmi dobře hodnocenou firmou je firma Volkswagen. Známe auta atd.

Takže to jsou ty výsledky toho, co budeme schvalovat, jak to teď začne všechno fungovat, když začnou se dělat ty nefinanční reportingy, které my si teď implementujeme do našeho právního řádu v rámci zákona o účetnictví. Ale nevytýkám to panu ministrovi. To říkám na konec. Většinou tady vystupuji, že mu něco vytýkám. Jenom vás o tom informuji, abychom si uvědomili, co se děje.