Zákon o vnitrozemské plavbě

02.05.2019

Praha, 8. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 66)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:10:45 - 11:12:26:

Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, vážené kolegyně a kolegové, jenom pro ty z vás, kteří třeba nestačí všechno sledovat. Návrh na umožnění cyklistům konzumovat do 0,5 promile alkoholu, pokud se pohybují po cyklostezkách, jiných stezkách a silnicích třetí třídy, byl zaslán ze Senátu do Poslanecké sněmovny v polovině října roku 2018, to znamená, je tam pět měsíců. Kdyby Poslanecká sněmovna konala alespoň trochu korektně, znamenalo by to, že dneska bychom už věděli, jestli Poslanecká sněmovna je ochotna akceptovat návrh pana senátora Valenty a dalších, nebo ne. A protože jsme se to za pět měsíců nedozvěděli, tak se nedivte tomu, že nyní pan senátor Valenta znovu předkládá v rámci tohoto vašeho návrhu zákona svůj návrh, neboť neví, zda se vůbec někdy na něj dostane.

A já k tomu dodávám doušku: Nebýt iniciativy našeho pana předsedy Senátu, tak si nejsem vůbec jistý, že by i ostatní senátní návrhy zákonů byly v Poslanecké sněmovně vůbec projednávány, protože přístup je takový, když je tady nějaký senátní návrh, tak na to je času dost, spíše se budeme bavit o jiných věcech. Je to samozřejmě přístup možný, ale způsobuje v některých případech například komplikaci některým poslancům, když tady chtějí prosadit nějaký návrh zákona. To je vše. Když si to tady odtud jako zkušenost odneseme nebo odnesete, může to celé věci pomoci. Děkuji.