Zákon o volbách do Parlamentu ČR

04.04.2018

Praha, 13. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 244)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 15:47:50 - 15:50:56:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, jednak bych chtěl ocenit aktivitu mého kolegy Petra Víchy, že inicioval něco, co snad způsobí konečně změnu v zákoně, který bych řekl, že k některým kolegům a obyvatelům daných senátních obvodů nebyl spravedlivý a férový. Rovněž musím ocenit přístup Ministerstva vnitra, které zatím vystupuje tak, jako by na nějaký takový návrh, který je tu dnes předložen, čekalo, a že je připraveno začít přemýšlet o tom, jakým způsobem zákon upravit jiným způsobem, než je tomu dnes. A to znamená takovým, aby senátní obvody byly více předvídatelné. Mimochodem tady jen upozorňuji, že paradoxně senátní obvod, kde nejvíce obyvatel ubude, není obvod, který by měl ten daný problém, tzn. že by se nacházel mimo vymezenou hranici počtu obyvatel. Je to ten obvod, o kterém mluvil pan senátor Vícha, Opava. A ten, přestože má odpovídající počet obyvatel, tzn. v tom intervalu 111 000-150 000, tak přesto se bude měnit, a to tak, že mu ubude skoro 6000 obyvatel. I takové věci se některým obyvatelům senátních obvodů stávají a ta změna je nevynucená, nikoli vynucená. A teď k tomu poslednímu, co jsem chtěl říci. Pokud já podporuji pozměňovací návrh Jiřího Dienstbiera, myslím si, že je to nejrozumnější řešení a věřím, že vyvolá na Ministerstvu vnitra aktivitu, která by se hlouběji zamyslela nad tím, jak budou do budoucna určovány senátní obvody, a to minimálně z hlediska dvou kritérií.

První je, kolik je tam skutečných voličů, tzn. trvale bydlících obyvatel, což mimochodem ta statistika Českého statistického úřadu neříká. A druhá věc, která podle mého názoru by také měla být brána v úvahu, je to, zda by tam nemělo být zapracováno nějaké hledisko geografické? Protože já si nejsem úplně jistý, že jediné kritérium, které je, by měl být počet trvale bydlících, protože některá území, byť tam nežije tolik obyvatel, by si zasloužila mít svého senátora právě třeba z důvodu principů, které tady někteří zuřivě obhajují, abychom potom následně ta území, která jsou vylidněná, zaostalá, kde nikdo nechce bydlet, potom toho senátora neměla proto, že tam nikdo nebydlí a muselo by se to zvětšovat a zvětšovat, aby tam vůbec někdo senátorem mohl být. Tolik ode mě jako podnět pro práci ministerstva na změně tohoto zákona. Děkuji za pozornost.