Zákoník práce - senátní návrh

25.02.2015

Praha, 6. schůze Senátu


Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 20)

čas 13:00:01 - 13:03:59:

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, pan kolega Čunek mě předešel, takže jeho návrh na dopracování už mohu pouze zopakovat, s tím, že si také dovolím několik slov, několik komentářů.

Jsem přesvědčen, že pokud děláme nějaké opatření a chceme někde změnit zákon, tak bychom měli dělat nějaký součet toho, jaké to bude mít dopady. A v tomto případě, kromě toho, že by zaměstnavatel platil i první tři dny nemocenské, tak by to potom znamenalo minimálně v části firem to, že by se musela buď snížit průměrná mzda, nebo by se zvýšil počet nezaměstnaných, protože zkrátka zaměstnavatel dneska s tím, že bude vyplácet mzdu ty první tři dny nepočítá, a pokud někdo na něj tento náklad naloží, bude to muset nějak řešit. A nemůže to řešit jinak, než tak, že následně peněz, které může na mzdy vyplatit, je nějaké množství a on potom musí buď propouštět nebo snižovat mzdu. To znamená, že je to tak a je třeba s tím také počítat, pokud by to samozřejmě nebylo tak, že by první tři dny na svá bedra převzal stát, což zase podle nikoliv propočtů a nikoliv tvrdých dat, ale slov, která tady říkal pan předkladatel, by neměl být žádný problém, neboť stát daleko více ušetří než vydá zaměstnavatel za první tři dny platby nemocenské, protože to, co stojí zdravotní péče díky tomu, že dneska se první tři dny nemocenské neplatí, je jen zlomkem toho, co se vydá na léčbu. A tuto léčbu platí stát, že stát na to peníze vlastně má. To jsou slova pana Škromacha. Nechápu tedy, proč by to měl platit zaměstnavatel, když stát daleko více získá na zdravotním pojištění, resp. nevydá, jak jsme tady slyšeli a jak jsme tady o tom byli opakovaně přesvědčování. Nechápu tedy, když zaměstnavatel bude vydávat za první tři dny nemocenské svoji platbou a stát bude ještě více, než on vydá, získávat, proč by to stát nemohl zaplatit.

Z toho mi plyne jediná věc, a to je to, že to je návrh nepromyšlený a populistický, možná je to pro to, že někdo chce kandidovat na prezidenta a chce se zalíbit většině lidí, protože většině lidí se líbí, když mají možnosti případně větší, než je měli dneska. A některým lidem se líbí, když se nedodržuje koaliční smlouva. Mám tady koaliční smlouvu mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017 (ukazuje ji). A v této koaliční smlouvě kromě jiného je také věta, že pokud na tom bude dosaženo dohody v tripartitě, kam patří i zaměstnavatelské svazy, obnovíme výplatu nemocenské v prvních třech dnech nemoci.

Já nevím o tom, že by zaměstnavatelské svazy a zaměstnavatelé s tímto souhlasili. Pokud jsem něco přehlédl, tak se dopředu, prostřednictvím paní předsedající, pane předkladateli, omlouvám.

Dopracování je podle mne jediné rozumné možné řešení. Přijetí tohoto návrhu znamená příklon k populismu a příklon k tomu, stavět se do hezké a líbivé pozice, byť vlastně na tom může většina poctivých a normálně fungujících lidí doplatit. Děkuji za pozornost.

čas 13:50:31 - 13:53:18:

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Já také k tomu tématu ještě pár poznámek.

První je reakce na pana předsedu Štěcha. Populistický česky znamená líbivý, nebo druhý možný výklad je bezohledně zaměřený na efekt. Já jsem řekl, že ten návrh je populistický proto, že ti, co ho předkládali, aspoň to tak na mě působí, ví, že zaměstnanců je více než zaměstnavatelů, a spoléhají na to, že zaměstnanci, pokud jim to nebude vysvětleno, a já doufám, že se nám to alespoň částečně podaří, vydělají na tom, když zaměstnavatel, a zaměstnavatel podtrhuji, bude platit i první 3 dny nemocenské. Že zapomenou na to, pokud zaměstnavatel bude platit i první 3 dny nemocenské, kromě těch dalších 11, nebo 7, jak to vezmeme, že zároveň se může, a to je druhá věc, kterou jsem tady říkal, může, podtrhuji stát, že omezí investice, naruší stabilitu firmy, propustí některé zaměstnance nebo sníží mzdy. Protože tak to zkrátka je. Pokud on chce fungovat, tak se někde potom s tou zátěží, která tady vzniká navíc pro toho zaměstnavatele, musí vypořádat. Jinými slovy – v tom součtu vůbec nemusí být pro zaměstnance výhodné, aby zaměstnavatel platil i ty první 3 dny nemocenské. Já proto, abych mohl reagovat na paní profesorku Sykovou, nepodporuji, aby zaměstnavatel platil i první 3 dny nemocenské.

Pokud se máme bavit o tom, že v tuto chvíli jsou problémy s přecházením nemocí a dalšími, tak se o tom bavme v úrovni, kterou řeší stát, resp. státní instituce, která zajišťuje zdravotní péči, případně sociální dávky apod. Protože ten návrh toho zákona nic takového neobsahuje, proto vstřícně jsem se připojil k návrhu pana senátora Čunka, aby byl v tomto směru dopracován, resp. přepracován. To znamená, nikdo tady neříkal, že ho zamítá. Prosím, aby takto s těmi reakcemi těch oponentů bylo nakládáno, a nebyli označováni za ty, kteří nechtějí a je jim jedno, jak kdo je v prvních 3 dnech nemoci zabezpečen.

 

Přílohy