Závěry a pokyny Evropské rady ze 14. a 15. prosince 2017

15.02.2018

Praha, 12. schůze Senátu


Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 14. - 15. prosince 2017 (Tisk č. 223)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 09:40:31 - 09:44:50:

Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Já v reakci na projev pana premiéra bych si dovolil položit takové čtyři otázky, s tím, že někde to budou i poznámky.

Ta první je, že podle mých informací by o Dublinu IV mělo být jednáno někdy v červnu tohoto roku, tak jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem se vláda na toto jednání připravuje, zda máme již vyjednánu spolupráci s některými dalšími členskými zeměmi, abychom tam dokázali prosadit své názory.

Druhá otázka, nebo to je spíš možná poznámka, se týká toho stěžování si pana premiéra na to, jak nemůžeme převádět peníze evropské z jednoho účelu na jiný účel. Toto je stanoveno naší Dohodou o partnerství, kterou jsme podepsali s EU v době, kdy pan premiér byl ministrem financí a vláda rozhodla o tom, jak ta Dohoda o partnerství bude vypadat. Důsledkem této dohody je, že některé přesuny nemůžeme dělat bez souhlasu Evropské komise. Takže tam je to taková nějaká pro mě akceptovatelná sebekritika.

Třetí věc, kterou mám, je, že je tady před námi období 2021 – 2027, které máme vyjednávat. Já bych se velmi přimlouval za to, aby v rámci jednání, zejména z hlediska využití těch evropských peněz, kterých nevíme, kolik bude, byli do těchto jednání zapojeni i lidé z praxe, kteří například píší projekty, nebo se podílejí přímo na tom čerpání, neboť ta administrativa spojená s tím čerpáním prostředků neuvěřitelně narůstá. V současné době se nám u některých operačních programů daří nastavovat takové podmínky čerpání, že ti lidé vůbec neví, podle čeho a jakým způsobem jsou ty jejich projekty hodnoceny. Já osobně se za tímto účelem setkám i s paní ministryní pro místní rozvoj, protože skutečně někdy není ani jasné, která podmínka je podmínka, která se hodnotí, a která podmínka je podmínka, která je vylučovací, že už dál ten člověk nemůže ten projekt prosazovat, neboť už byl vyřazen z té soutěže. Je v tom docela veliký chaos, který, řekněme, rok od roku narůstá, přestože my jsme se například na našem výboru snažili to čerpání zjednodušit.

A poslední věc, kterou tady mám, a to bych se také pana premiéra chtěl zeptat, zejména poté, co jsem si přečetl některé pozice vlády již k návrhům směrnic či nařízení. Ty směrnice a ta nařízení nevznikají tak, že by je najednou někdo v Evropské komisi vymyslel. Ta vznikají tak, že existují různé komise, kde my máme své zástupce, úředníky, kteří obsah té směrnice a zejména nařízení připomínkují. Typicky se budeme bavit o Obecném nařízení na ochranu osobních údajů. A v rámci těch připomínek to potom funguje tím způsobem, že pokud ten úředník najde spojence a v rámci těch 28 členských zemí EU, tak může to projednávání zastavit nebo velmi významně po-dobu toho nařízení ovlivnit. Já si vůbec nejsem jistý, že toto se děje. A pokud potom dochází k nějakému konfliktu, tak se to rozhoduje na Radě ministrů. Já bych velmi prosil, tady to není kritika, protože já bližší informace nemám, abychom se na tento proces projednávání těch věcí daleko více soustředili, protože potom si stěžovat na něco, co už je přijaté nebo co už musíme implementovat, je pozdě. Takže to je moje taková čtvrtá poznámka, případně i dotaz, zda tato vláda, byť je v demisi, počítá s tím, že bychom daleko zodpovědněji začali přistupovat k těm procesům, kde se ty směrnice či nařízení projednávají a vyjednává jejich obsah.

Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:25:53 - 10:26:39:

Vážený pane premiére, vaším slovníkem, pane Babiši, já jen dvě poznámky.

První je – vláda pana premiéra Sobotky dostala důvěru 14. února 2014. Dohoda o partnerství byla podepsána 26. srpna 2014. Čili 6 měsíců poté, co vláda pana premiéra Sobotky získala důvěru. A kdyby se mě náhodou někdo zeptal, kdo vyjednával Dohodu o partnerství z úředníků a z úřednictva před tím, než začala vládnout vláda pana premiéra Sobotky, tak hádejte, kdo to byl? Paní úřednice - tehdy ještě; nyní paní ministryně Karla Šlechtová! To je všechno jako faktická poznámka.