Závěry z jednání ER 23. - 24. října 2014

03.12.2014

Praha, 2. schůze


Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady konané ve dnech 23. - 24. října 2014 (Tisk č. 375)

čas 11:13:27 - 11:14:45:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Mně je to také žinantní, protože tady nechci trápit pana ministra Dienstbiera otázkami, které jsou činěny na pana premiéra, který se té Evropské rady zúčastnil. Takže spíš přeposílám, jak si začínám už zvykat, dotaz na pana premiéra, který se týká části 8 závěrů Evropské rady, kde je napsáno, že Evropská rada uvítala zřízení pracovní skupiny pod vedením Komise a Evropské investiční banky za účelem stanovení konkrétních opatření ke zvýšení investic včetně seznamu potenciálně životaschopných projektů evropského významu, které by měly být realizovány v krátkodobém a střednědobém horizontu. Moje otázky jsou dvě. A znovu říkám, že spíše jsou na pana premiéra.

Tou první je, zda někdo z té Komise je členem České republiky, resp. zda tam má ČR zastoupení. A druhou, zda existuje návrh ČR nebo někoho jiného, že by některý z těchto – asi zřejmě velkých, robustních projektů, byl realizován v ČR.

Přílohy