Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu

21.11.2012

Praha, 1. schůze Senátu


Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu

čas 14:27:58 - 14:28:35:

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jenom k tomu, co tady říkal pan kolega Horník. Zatím jsem ještě informaci sám neověřil, ale mám takovou, že pan Outrata nebyl v minulém funkčním období členem komise. A tak se ptám, které období má pan senátor Horník případně na mysli, protože v minulém dvouletém funkčním období tomu tak nebylo.

Přílohy