Šesté volební období začíná

27.11.2020

Po krajských volbách vstupují samosprávné kraje do 21. roku svého zatím pořád ještě mladého života.


Snad se shodneme na tom, že pro každou instituci, pro každé město, pro každý kraj a vlastně i stát je důležité, jakým způsobem proběhne výměna jeho vedoucích představitelů, jakým způsobem proběhne předání úřadu a kompetencí. Zkráceně někdy nepřesně hovoříme o předání moci.

Pro další život a rozvoj instituce nebo území je velmi důležité, aby předání úřadu a kompetencí proběhlo důstojně a se vzájemným respektem mezi vítězi a poraženými. Také je velmi důležité, aby ten, kdo přichází jako vítěz, respektoval práci svých předchůdců, a pokud je to jenom trochu možné, tak na vše dobré navázal a co nejméně tzv. bořil.

Na Vysočině se nám to zatím dařilo a koalice se velmi často, přestože nemusela, v těch zásadních věcech domlouvala s opozicí. Stalo se totiž dobrým byť nepsaným pravidlem, že nejdůležitější strategická krajská rozhodnutí vládnoucí krajská koalice činila až po důkladné diskusi nebo přímo i za podpory opozice. Tento postup při schvalování strategických rozhodnutí má totiž jednu zásadní výhodu a to, že se ani při změně vládnoucí politické reprezentace zásadní rozhodnutí ze dne na den nemění a kraj se může rozvíjet relativně stabilně, neboť nedochází k náhlému narušení kontinuity základních trendů a směrů rozvoje.

Při této příležitosti považuji za správné ocenit roli v budoucnu pravděpodobně již bývalého dlouholetého hejtmana Jiřího Běhounka. Samozřejmě ne vždy jsme se shodli, ale právě jeho přístup k vedení kraje a ochota se zabývat i opozičními názory zaslouží uznání. Pro stabilní a kontinuální rozvoj kraje to bylo velmi důležité a prospěšné.

Osobně věřím, že nově zvolená Rada Kraje včele s novým hejtmanem dokáží na tento způsob spolupráce koalice a opozice navázat. Zvláště nyní ne v úplně lehké době, kterou prožíváme a která se promítne i do naší budoucnosti to bude velmi důležité. Jako jeden z řadových krajských zastupitelů se těším na spolupráci a držím palce.

 

Miloš Vystrčil, krajský zastupitel, senátor

Přílohy